ADV
Wiadomości

Doły wybrały swoich przedstawicieli na kadencje 2024-2029

9 maja 2024 r. (tj. czwartek) w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Doły odbyło się zebranie wiejskie zwołane w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję 2024-2029.

Galeria zdjęć <==

Zebranie poprowadził Marcin Gurgul – mieszkaniec sołectwa Doły oraz Radny Gminy Dębno, który przywitał wszystkich mieszkańców i przybyłych gości: Wiesława Kozłowskiego – Wójta Gminy Dębno, Józefa Stańczyk – obecnego Sołtysa wsi.

W zebraniu wzięło udział 44 mieszkańców, co stanowi ok. 8,9 % wyborców uprawnionych do głosowania. Do komisji skrutacyjnej, która przeprowadzała głosowanie, spośród zebranych mieszkańców, zostali wybrani: Tomasz Bodura, Monika Bułatewicz, Paulina Gurgul.

Na funkcję sołtysa sołectwa Doły został zgłoszony jeden kandydat, Józef Stańczyk – obecny Pan Sołtys sprawujący funkcję sołtysa od 29.07.2022 roku. W głosowaniu tajnym uzyskał 44 głosy „za”. Wobec powyższego zebrani mieszkańcy jednogłośnie wybrali Pana Józefa na swojego sołtysa w kadencji 2024-2029.

Na zebraniu wiejskim podjęta została również decyzja, że w Radzie Sołeckiej w kadencji 2024-2029 ilość członków będzie wynosić 7 osób. W trakcie wyborów do pomocniczego organu wspomagającego działalność Sołtysa, tj. do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Boczarski Janusz, Bułatewicz Marcin, Gurgul Lyudmyla, Joniec Stanisław, Stoszko Grzegorz, Szostak Jan, Wojas Agnieszka.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button