ADV
Wiadomości

Browar Okocim angażuje się lokalnie. Najpierw dialog społeczny, teraz Lokalny Raport Wpływu

Browar Okocim opublikował pierwszy Lokalny Raport Wpływu za 2023 rok. Raport adresuje wnioski ze zrealizowanego dialogu społecznego i w nowatorski sposób podsumowuje działania środowiskowe oraz społeczne Browaru.

– Ubiegłoroczne rozmowy z najbliższymi interesariuszami pozwoliły nam poznać ich opinie na temat oddziaływania Browaru na lokalne środowisko, społeczność i gospodarkę oraz określić oczekiwania społeczne w tych obszarach. Stały się one niezwykle przydatne przy opracowywaniu Lokalnego Raportu Wpływu – mówi Marcin Będlin, dyrektor Browaru Okocim.

Ten raport to dowód transparentności naszego działania, dzięki której chcemy być wartościowym partnerem dla władz samorządowych, dostawców, klientów, pracowników, podwykonawców i budować sąsiedzkie relacje z mieszkańcami regionu – dodaje dyrektor.

Ciekawie o skomplikowanych projektach

Browar Okocim podjął wyzwanie, by zainteresować tematem Zrównoważonego Rozwoju mieszkańców Brzeska. W komunikacji wykorzystano obrazkowy język humoru, który intryguje i przyciąga uwagę. Firma zaprosiła do współpracy rysownika satyrycznego – Piotra Jedlińskiego, którego bohater – Ptaszek Staszek będzie edukował o ważnych środowiskowo oraz społecznie tematach, a wszystko na luzie i z przymrużeniem oka. Pierwsze grafiki można obejrzeć na wystawie zewnętrznej umieszczonej na ogrodzeniu Stacji Uzdatniania Wody od strony ul. Browarnej w Brzesku.

Woda sama się nie oszczędza

Rok 2023 to kolejny sukces w ograniczaniu zużycia wody o  ponad 11 basenów olimpijskich. Przyczyniły się do tego m.in. modernizacja linii rozlewniczej B3. Codziennie dążymy do celu „ZERO marnowania wody”, a osiągane postępy są wynikiem regularnego monitorowania jej zużycia oraz pomysłowości, zaangażowania i inicjatyw optymalizacyjnych zgłaszanych przez naszych pracowników – podsumowuje dyrektor Browaru.

Inwestycje w odnawialne źródła energii

Od 2023 roku w przybrowarnianej oczyszczalni ścieków biogaz powstający podczas procesu oczyszczania ścieków wykorzystywany jest jako odnawialne źródło energii. Generowana energia pokryje 73% zapotrzebowania oczyszczalni na energię cieplną i 36% na energię elektryczną.

Ruszaj tylko na trzeźwo

W zeszłym roku wprowadzono kontrole trzeźwości wszystkich kierowców wjeżdżających i wyjeżdżających z Browaru. Miesięcznie realizowanych jest około 3 tys. kontroli. To jest realne działanie na rzecz bezpieczeństwa na drogach. Już udało się nam wyeliminować kilku nietrzeźwych kierowców. To działanie ma faktyczny wpływ na poprawę bezpieczeństwa brzeskiej społeczności – mówi Dariusz Krasoń, dyrektor ds. logistyki.

Dodatkowo Brzeszczanie mogą na drogach spotkać naczepy promujące przekaz „Nigdy nie jedź po alkoholu. Ruszaj tylko na trzeźwo”. Do edukacji nt. odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu włączyła się lokalna firma transportowa Zasada Trans.

Lokalny Raport Wpływu jest ważnym krokiem w kierunku zrozumienia roli, jaką Browar Okocim wywiera na środowisko i społeczność. Jest on również zaproszeniem do kolejnych rozmów, na rzecz rozwoju regionu. Szczegółowy opis działań znajduje się w Raporcie pod linkiem <==

Carlsberg Polska Sp. z o.o.

blank blank blank

blank

Podobne artykuły

Back to top button