ADV
Wiadomości
Trending

Powiatowe plutony zaopatrzenia wodnego OSP – zakończono proces formowania

Na terenie woj. małopolskiego zakończono proces formowania powiatowych plutonów zaopatrzenia wodnego w oparciu o siły i środki małopolskich Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zrealizowane zadanie już na tym etapie powoduje, że Komendy Miejskie/Powiatowe PSP woj. małopolskiego posiadają pewną samowystarczalność w zakresie realizacji zaopatrzenia wodnego do pożarów dużych rozmiarów, które powstaną na terenie powiatów woj. małopolskiego przed przybyciem sił i środków z powiatów ościennych.

Następnym etapem prac Wydziału Planowania Operacyjnego KW PSP w Krakowie i KP/M PSP będą prace sztabowe poświęcone ostatecznemu kształtowi ww. plutonów wraz z włączeniem ich w struktury Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W przypadku jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu Powiatu Brzeskiego ćwiczenia przeprowadzono 5 października 2022 r. na terenie składu kruszyw i kamienia „TRANS-DRWAL TADEUSZ DRWAL” w Maszkienicach. To tam odbyły się ćwiczenia praktyczne plutonu zaopatrzenia wodnego utworzonego z sił i środków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzeskiego.

Ćwiczenia były jednym z elementów fazy przygotowań organizacyjno – sprzętowych, które umożliwią sformowanie takiego plutonu w roku 2023.

Pluton zaopatrzenia wodnego powinien zapewnić: sprawienie magistrali wodnej składającej się z dwóch linii wężowych W-110 o długości min. 300 m; aprawienie bufora wodnego o pojemności min. 10 m3; osiągnięcie wydatku wodnego przy użyciu autopomp/motopomp równego 4000 litrów/min

Podczas praktycznej próby udało się osiągnąć wydatek ok. 4200 litrów/min w magistrali wodnej dwóch linii wężowych W-110 o długości ok. 320 m.

W manewrach uczestniczyły następujące jednostki:

JRG Brzesko – GCBARt 5,4/32, przyczepa pompowa P108/1, zbiornik 13 m3,

OSP KSRG Dębno – GBARt 3/29 Volvo,

OSP Górka – GBARt 3/27 Scania, GLBM 0,3/1 Ford, przyczepa + Quad Yamaha

OSP Maszkienice – GBARt 2/18 Steyer

OSP Zawada Uszewska – GLM 8 VW, przyczepa + zbiornik 13 m3

OSP Niedźwiedza – SLOp KIA Sportage, przyczepa + Quad polaris

st. asp. Hubert Ciepły  / IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button