ADV
Wiadomości

Drogowcy naprawili drogę w Stradomce

W Stradomce drogowcy naprawili drogę powiatową, która uległa uszkodzeniu przez aktywne w tym miejscu osuwisko. Koszt naprawy to 135 tysięcy złotych.

Wykonano podbudowę i ułożono nową nawierzchnię bitumiczną. Jezdnia drogi od strony osuwiska została zabezpieczona barierami betonowymi, unormowano odprowadzenie wód opadowych. Uszkodzony przez osuwisko i w związku z tym wyłączony w ostatnim czasie z ruchu pas jezdni został odpowiednio zabezpieczony.

Ze względów na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stabilność korpusu naprawionego i udrożnionego pasa jezdni utrzymuje się istniejące ograniczenia tj. zawężenie jezdni drogi do jednego pasa ruchu, prędkość przejazdu – 30 km/h oraz zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t.

— [sk]

Podobne artykuły

Back to top button