ADV
Wiadomości

Dukt leśny w Wisowatkach z nawierzchnią bitumiczną

Na przełomie listopada i grudnia wykonano inwestycję związaną z utwardzeniem duktu leśnego w Wisowatkach. Na odcinku drogi łączącym dwie części przysiółka wykonano profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowę z klińca kamiennego oraz nawierzchnię bitumiczną. Roboty budowlane, poprzedziły prace geodezyjne polegające na wydzieleniu ciągu komunikacyjnego z działki leśnej stanowiącej własność gminy Borzęcin.

– Realizacja zadania wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy od wielu lat postulowali konieczność modernizacji tego duktu. To ważny ciąg komunikacyjny stanowiący dojazd do części przysiółka. Wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej, kończą się uciążliwości związane z przemieszczaniem się drogą gruntową – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Łączny koszt prowadzonych prac zamknął się kwotą 43 tysięcy 972 złotych. Roboty wykonała firma „BUD-DRÓG” Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz – Spółka Jawna z Przyborowa.


[tell]

Podobne artykuły

Back to top button