ADV
WiadomościWideo
Trending

Dwóch nowych policjantów trafi do Komendy Powiatowej w Brzesku

We wtorek 07 maja 2024 r. w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyło się ślubowanie 77 nowo przyjętych funkcjonariuszy (w tym 15 kobiet) oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

W uroczystej zbiórce wziął udział m. in. Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, kapelan małopolskiej policji ks. Łukasz Michalczewski oraz kadra kierownicza małopolskiej Policji na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie insp. Piotrem Morajko.

W siedzibie Muzeum Lotnictwa odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której 77 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie. W tej uroczystości młodym adeptom sztuki policyjnej towarzyszyli zaproszeni goście: m.in. Krzysztof Jan Klęczar Wojewoda Małopolski oraz rodziny ślubujących policjantów. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru KWP w Krakowie i złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie insp. Piotrowi Morajce przez dowódcę uroczystości kom. Rafała Tobołę.

Insp. Piotr Morajko odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Kolejno, komendant wręczył każdemu z nich legitymację służbową, a Wojewoda Małopolski wręczył ślubującym zasady etyki zawodowej. Wspólnie pogratulowali nowo przyjętym funkcjonariuszom wyboru zawodu.

W dalszej części uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wraz z Wojewodą Małopolskim uhonorowali wyróżnionych wręczając medale i odznaczenia. Zostały przyznane:
•    3 krzyże zasługi – za działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa,
•    3 złote medale za długoletnią służbę,
•    13 srebrnych medali za długoletnią służbę,
•    4 brązowe odznaki „Zasłużony Policjant”.

Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, który w pierwszej kolejności pogratulował wszystkim, którzy zostali odznaczeni medalami i wyróżnieniami.
Następnie zwrócił się do nowych funkcjonariuszy, zaznaczając, że złożenie roty ślubowania jest zobowiązaniem przede wszystkim wobec Ojczyzny. Podkreślił także, jak ważne w służbie jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Będziecie stanowili o bezpieczeństwie mieszkańców kraju, mieszkańców Małopolski. To wielka odpowiedzialność. Możecie być dumni ze swojego wyboru,  jest to praca wymagająca, trudna, ale rola Policji w państwie jest nieoceniona, teraz przed Wami pierwszy jej etap – szkolenie. Zdobywajcie wiedzę, szkólcie się, tak abyście w pełni przygotowani mogli odpowiedzialnie pełnić służbę – mówił insp. Morajko.

Szczególne podziękowania komendant złożył na ręce rodzin i bliskich nowo przyjętych funkcjonariuszy, za wzorowe wychowanie i za wsparcie. Na koniec insp. Morajko podziękował wojewodzie Krzysztofowi Janowi Klęczarowi za wspieranie Policji w jej codziennych działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, który zwrócił się do ślubujących – jest to ogromna radość kiedy widzi się młodych ludzi, którzy gotowi są poświęcić się dla naszej Ojczyzny i dla naszych Obywateli, dziękuję Wam, że wybraliście taką drogę. Dziękuję Wam także w imieniu pana Premiera Tuska, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i pana ministra Kierwińskiego za Wasz wybór aby służyć naszemu krajowi. Gratuluję także Waszym rodzinom, widzę w ich oczach dumę i zadowolenie, a Wam młodzi funkcjonariusze,  życzę abyście pracowali tak aby tą dumę w oczach swoich bliskich widać było cały czas. – mówił wojewoda.

Na koniec wojewoda pogratulował odznaczonym – te wyjątkowe wyróżnienia są przyznawane indywidualnie, jest to efekt waszej ciężkiej pracy. Medale są wyrazem wdzięczności od Państwa Polskiego dla Was, bardzo dziękuję za Waszą ciężką pracę. – zakończył Klęczar.

Teraz adeptów czeka szkolenie zawodowe w jednej z policyjnych szkół, gdzie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m. in. z zakresu przepisów prawa czy taktyki i technik interwencji. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

Po zakończonym szkoleniu policjanci powrócą do swoich jednostek, gdzie będą pełnić codzienną służbę. 8 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji.  Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 13 nowych funkcjonariuszy. 8 policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a 7 do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, Komenda Powiatowa w Dąbrowie Tarnowskiej, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, Miechowie, Wadowicach, Wieliczce i Zakopanem zyska po 2 policjantów. Do Komendy Powiatowej Policji w Bochni i Proszowicach trafi po 1  funkcjonariuszu,  do KPP w Krakowie, Olkuszu, Oświęcimiu i Suchej Beskidzkiej 3 policjantów.  Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie zyska 7 nowych policjantów, a KPP w Gorlicach 4 adeptów sztuki policyjnej.

To 2 przyjęcie do Policji w 2024 roku. W 2024 roku Małopolska Policja planuje jeszcze 4 nabory w szeregi Policji.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi:
https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/21443,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

Zachęcamy do składania podań!


foto: KWP Kraków
KWP Kraków

Podobne artykuły

Sprawdź również
Close
Back to top button