Wiadomości

Dziesiątki interwencji strażaków w Powiecie Brzeskim / Wypalanie traw jest niebezpieczne, nielegalne i karalne

Każdego roku na wiosnę powraca ten sam problem – a jest nim wypalanie traw. Policja przypomina, że jest to nie tylko szkodliwe, ale również zabronione i pociąga za sobą odpowiedzialność karną. Wzniecony pożar zagraża ludziom i ich dobytkowi, płoną lasy i giną zwierzęta. Konsekwencje w postaci grzywny to najłagodniejsza kara, jaka może spotkać osoby wypalające trawy.

Wypalanie traw jest niechlubną tradycją, z którą od lat zmagają się policjanci i strażacy. Mimo corocznych akcji informacyjnych i uświadamiających, wielu ludzi nadal sądzi, że ogień to najlepszy sposób na zwalczanie chwastów. Ludzie zapominają lub są nieświadomi faktu, że wystarczy słaby wiatr, aby ogień wymknął się spod kontroli, a co za tym idzie szybko rozprzestrzenił się i przeistoczył w tragiczny w skutkach pożar.  Wypalanie traw tak naprawdę powoduje, że ziemia zostaje wyjałowiona, nie dochodzi do naturalnego rozkładu resztek roślinnych, przerywany jest proces formowania się próchnicy, do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Wypalanie traw skutkuje zabijaniem znacznej ilości organizmów żywych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przyrody. Warto również podkreślić, że skutki wypalania traw mogą dotknąć nie tylko osoby, które to robią, ale i osoby postronne.

W Polsce w roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów, aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów). Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut. Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich. W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych. W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.

Zdarza się, że pożary traw przenoszą się także na tereny leśne. Dla polskich lasów, m.in. ze względu na dominację w nich gatunków iglastych, ogień jest potencjalnie dużym zagrożeniem. Coraz cieplejsze i suchsze wiosny powodują, że to potencjalne niebezpieczeństwo coraz bardziej przekłada się na realne.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, wypalanie traw jest niedozwolone, w szczególności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, trzcinowiskach i szuwarach. Dodatkowo, w lasach i na terenach śródleśnych nie wolno rozniecać ognia, korzystać z otwartego płomienia czy wypalać trawę, co najmniej 100 metrów od granicy lasu.

Wypalanie traw oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne, jest też niedozwolone. Określają to przepisy ustawy o ochronie przyrody, o lasach oraz kodeksu wykroczeń i kodeksy karnego. 

Policja przypomina, że w przypadku zauważenia pożaru lub innego zdarzenia zagrażającemu zdrowiu lub życiu ludzi należy niezwłocznie zaalarmować osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Poniżej kilka przykładowych akcji w jakich uczestniczyli strażacy na terenie Powiatu Brzeskiego w minionych kilku tygodniach.

KPP Brzesko / KPSP Brzesko

VIDEO

FOTO

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast