ADV
Wiadomości
Trending

Efekty modernizacji na drogach Powiatu Brzeskiego

Nowa, wzmocniona nawierzchnia, utwardzone pobocza, nowe chodniki, wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych – tak prezentują się dosłownie przed chwilą zakończone inwestycje na drogach powiatowych w Gminie Borzęcin i Gminie Dębno.

W ramach projektu gruntownie zmodernizowaliśmy niemal 6 kilometrów przy koszcie całkowitym sięgającym ponad 4 mln złotych. Profesjonalnie przygotowane wnioski o dofinansowanie przez Zarząd Dróg Powiatowych zagwarantowały 80% dotację z Funduszu Dróg Samorządowych.

Galeria zdjęć <==

Nowa droga w Przyborowie

W miejscowości Przyborów robotami budowlanymi objęty był odcinek o długości 2,077 km. Zakres realizowanych robót obejmował: prace przygotowawcze i budowę chodnika na odcinku 300 metrów, przebudowę 2 przepustów, wykonanie nawierzchni bitumicznej z poszerzeniem jezdni, wykonanie zatoki autobusowej, odtworzenie rowów przydrożnych, budowę skrzyżowania, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i oznakowania oraz montaż radaru ze znakiem aktywnym o zmiennej treści z informacją o prędkości pojazdu. Łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą 1 miliona 403 tysięcy 47 złotych.

Szerzej o remoncie drogi powiatowej w miejscowości Przyborów pisaliśmy w artykule: Przyborów. Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej / zdjęcia <==

powiatbrzeski.pl

Podobne artykuły

Back to top button