ADV
Wiadomości

Przyborów. Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej / zdjęcia

W ekspresowym tempie przebiegają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1431K Przyborów – przez wieś w miejscowości Przyborów. Mimo zapowiadanych w terminie 14- 16 kwietnia br. utrudnień, wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy dzień przed terminem uporał się z wykonaniem nawierzchni bitumicznej.

Przypomnijmy, że robotami budowlanymi objęty jest odcinek o długości 2,077 km. Na realizację inwestycji Zarząd Powiatu Brzeskiego pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 miliona 52 tysięcy 285 złotych, co stanowi 75% wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Projekt został przygotowany do realizacji w związku z zadeklarowaną partycypacją finansową samorządu gminy Borzęcin w kosztach inwestycji, który uchwałą Rady Gminy Borzęcin nr VI/45/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu zapewnił środki finansowe w kwocie nie większej niż 210 tysięcy 97 złotych na pokrycie 50% kosztów wkładu własnego do budowy chodnika oraz 20% kosztów wkładu własnego do przebudowy drogi.

Zakres realizowanych robót obejmuje: prace przygotowawcze i budowę chodnika na odcinku 300 metrów, przebudowę 2 przepustów, wykonanie nawierzchni bitumicznej z poszerzeniem jezdni, wykonanie zatoki autobusowej, odtworzenie rowów przydrożnych, budowę skrzyżowania, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i oznakowania oraz montaż radaru ze znakiem aktywnym o zmiennej treści z informacją o prędkości pojazdu.

Łączny koszt inwestycji zamyka się kwotą 1 miliona 403 tysięcy 47 złotych. Termin zakończenia prac zgodnie z umową z wykonawcą upływa 30 września 2020 roku.

Kurier Borzęcki

Podobne artykuły

Back to top button