ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Festiwal E(x)plory po raz drugi w Tarnowie!

20 stycznia 2021 r. godz. 12:00 w formie zdalnej (link dostępny ze strony www.zsme.tanow.pl w dniu wydarzenia) odbędzie się Szkolny Festiwal Nauki E(x)plory organizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie, przy współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie. Festiwal jest afiliowany przez Fundację Zaawansowanych Technologii w Warszawie.

Celem Festiwalu jest zachęcanie młodzieży do tworzenia i rozwijania projektów naukowych. Wydarzenie jest unikalną inicjatywą promującą naukę i innowacje oraz wspierająca młode talenty naukowe i innowatorów.

Szkolny Festiwal Nauki składa się z dwóch części: Szkolnego Konkursu Naukowego E(x)plory oraz Festiwalu Nauki.

Szkolny Konkurs Naukowy E(x)plory jako pierwszy z trzech etapów Konkursu Naukowego E(x)plory ma na celu umożliwienie szkolnym pasjonatom nauki rozwijania swoich zainteresowań, konfrontację własnych pomysłów z przedstawicielami świata nauki oraz zdobycie doświadczenia w prezentowaniu autorskich projektów naukowo-badawczych. Integralną częścią Konkursu jest organizowany w dniu ogłoszenia wyników Festiwal Nauki. W ramach Festiwalu organizowane są liczne wykłady mające pobudzić ciekawość i zainspirować naszą szkolną społeczność.

W ramach tegorocznej edycji Szkolnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory nasi uczniowie przygotowali 16 projektów naukowych,spośród których w szkolnym etapie Jury Konkursowe wyłoni trzy najlepsze przechodzące do etapu regionalnego.Nagrody, które czekają na zwycięzców to:

  • Równorzędne nagrody dla trzech najlepszych projektów wybranych przez jury konkursowe – 500 zł oraz akredytacja do Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory.
  • Trzy pieniężne nagrody specjalne po 500 zł przyznane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnów, które otrzymają autorzy trzech najlepszych projektów wybranych przez Jury Konkursowe.
  • Rzeczowa nagroda specjalna przyznana przez J.M. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dr hab. Małgorzatę Kołpę, prof. Uczelni.
  • Dwie pieniężne nagrody specjalne po 1000 zł przyznane przez Pana Marcina Piotrowskiego, właściciela firmy LOGOMAR.
  • Rzeczowa nagroda specjalna przyznana przez Pana Wiesława Kołpę, właściciela firmy Filabora FB.

W ramach gali finałowej przewidzieliśmy niespodziankę: film przygotowany specjalnie na okazję naszego festiwalu przez znanego dziennikarza, prezentera telewizyjnego, popularyzatora nauki i techniki, który niewątpliwie zaraża swoją pasją do odkrywania i otwarcia umysłu na nową wiedzę oraz doświadczenia. Po zapoznaniu się z plakatami konkursowymi, zrecenzował on każdy projekt przekazując młodym naukowcom cenne uwagi, które z całą pewnością przydadzą się naszym młodym pasjonatom nauki. O kim mowa –zapraszamy na galę finałową.

Szkolny Festiwal E(x)plory stanowi część Programu E(x)plory, który wspiera utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promuje ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej (szczegóły dostępne na stronie www.explory.pl). W edycji 2021 zapraszamy na inspirujące, otwarte wykłady zdalne –szczegółowy harmonogram dostępny na stornie www.zsme.tarnow.pl

Harmonogram oraz lista prelegentów:

Data Godzina rozpoczęcia Imię i nazwisko prelegenta Temat prelekcji
19.01.2021 10:40 Pan Adam Czyżewski „Polaryzacja” – wykład o zjawisku polaryzacji, gdzie się z nią na co dzień spotykamy, jakie są jej praktyczne zastosowania.
19.01.2021 12:20 Pan Adam Czyżewski „Oczy okiem optyka, czyli o rodzajach oczu w świecie zwierząt” i spojrzenie na tę tematykę również od strony fizyka.
19.01.2021 14:00 Pan Katarzyna Kołacz Przyroda była pierwsza. Przedstawienie aspektów prawnych dotyczących wynalazków i patentów zilustrowane wieloma ich przykładami zaczerpniętych z otaczającej nas przyrody.
20.01.2021 8:00 Pan Piotr Kapustka Nauka przez zabawę nie tylko dla przedszkolaków.
20.01.2021 8:00 Pan Paweł Polak Dlaczego współczesna informatyka potrzebuje filozofii?
20.01.2021 9:00 Pani Kinga Szydłowska Stres – największy problem XXI wieku.
20.01.2021 9:00 Pan Krzysztof Kozak Polska na progu energetyki jądrowej – szanse i problemy.
20.01.2021 10:00 Pan Dariusz Foszcz Przemysł 4.0 –wyzwania i oczekiwania w technologiach przeróbki surowców.
20.01.2021 10:00 Pan Marcin Lewandowski KOMUnikacja -czyli jak mówić, żeby nas słuchano.
20.01.2021 10:15 Pan Krzysztof Kozak Broń jądrowa –historia, fizyka, skutki.
20.01.2021 11:00 Pan Przemysław Trzop Kluczowe technologie Przemysłu 4.0 z ukierunkowaniem na pojazdy autonomiczne.
20.01.2021 12:00 Pan Michał Słowikowski „Umiem w komputery” -czy to wystarczy do pracy w IT?
20.01.2021 13:00 Pan Piotr Zakrzewski Jesteś zwycięzcą! No dobrze i co dalej?
20.01.2021 14:00 Pan Michał Sadowski Technika w rentgenodiagnostyce.
20.01.2021 14:00 Pan Bartłomiej Juszczyk Automatyzacja i robotyzacja w przemyśle przyszłości.

 

dr Adam Czyżewski Główny Specjalista w Sieci Badawczej Łukasiewicz –Instytucie Tele-i Radiotechnicznym, właściciel firmy prowadzącej edukację nieformalną

dr Katarzyna Kołacz –główny specjalista w Centrum Fotoniki Stosowanej w Sieci Łukasiewicz –Instytut Tele-i Radiotechniczny w Warszawie

dr hab. inż. Dariusz Foszcz–profesor Akademii Górniczo –Hutniczej w Krakowie

dr Kinga Szydłowska–neurobiolog, pracownik Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Pracowni Epileptogenezy

dr hab. Paweł Polak–profesor filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

dr Piotr Zakrzewski –zastępca prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej

dr hab. Krzysztof Kozak, profesor IFJ PAN –fizyk, pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej im.Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IFJ PAN), kierownik Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych IFJ PAN

Pan Przemysław Trzop–specjalistads. systemów sterowaniaw firmie ASTOR Kraków

PanMichał Sadowski –specjalista modalności RTG w firmie Philips Polska

Pan Bartłomiej Juszczyk – programista-informatyk, specjalista ds. marketingu, wieloletni pracownik ELPLC S.A.

Pan Marcin Lewandowski –politolog, trener umiejętności społecznych, animator społeczności lokalnych, prezes fundacji ALEGORIA

Pan Michał Słowikowski –Senior Customer Engineer w firmie Microsoft

Pan Piotr Kapustka – wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Każde spotkanie będzie trwało od 30 do 60 min.

Szczegółowy opis prelegentów znajduje się na stronie internetowej ZSME: https://zsme.tarnow.pl/wp/festiwal-nauki-2/

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Tarnowa Pan Roman Ciepiela – cieszy nas, że Pan Prezydent wspiera utalentowaną młodzież oraz innowacje, natomiast Patronat Naukowy nad Festiwalem objęła Katedra Informatyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie oraz firma Microsoft.

W ramach wydarzenia powstał niesamowity obraz przedstawiający siedmiu naukowców. Autorem dzieła jest pani Małgorzata Cichoń, absolwentka ASP w Krakowie, obecnie pełniąca funkcję pedagoga w ZSME w Tarnowie. Obraz pani Cichoń stał się inspiracją dla kolejnych działań w ramach festiwalu. Biblioteka szkolna ogłosiła konkurs „Zgadnij czyj to portret?”.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie to szkoła z tradycjami naukowymi. W 2013 roku jeden z naszych uczniów -Mateusz Stec -wygrał Konkurs Naukowy E(x)plory z projektem „Nauka i doświadczenie kluczem do stworzenia nowoczesnych maszyn sterowanych numerycznie oraz wielofunkcyjnych robotów przemysłowych, które pozwalają na zwiększenie precyzji i wydajności produkcji w przemyśle dzięki zastosowanych w nich innowacjach”. W 2018 r. dwa projekty uczniów z ZSME prezentowane były w Finale, przy czym jeden z nich zdobył nagrodę specjalną przewodniczącej Jury. Mamy nadzieję, że Szkolny Etap Konkursu NaukowegoE(x)plory2021wyłoni kolejnych młodych naukowców z Tarnowa.

IB

Podobne artykuły

Back to top button