ADV
Wiadomości

Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej odnowiona

Zakończyły się prace przy renowacji kamiennej kapliczki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z drugiej połowy XIX wieku w miejscowości Łysa Góra.

Prace renowacyjne objęły swoim zakresem czynności, mające na celu powstrzymanie procesów destrukcji oraz przywrócenie zabytkowi pełni walorów estetycznych.

Figurka została oczyszczona i zaimpregnowana specjalistycznym środkiem a ubytki w kamieniu zostały uzupełnione masą renowacyjną.
Dzięki pracom renowacyjnym na postumencie uwidoczniona została postać św. Jana Nepomucena, która wcześniej w wyniku działań warunków atmosferycznych ulegała niszczeniu i nie była widoczna.  Dla zabezpieczenia przed wodą cała powierzchnia figury została zahydrofobizowana. Dodatkowo ogrodzenie kapliczki zostało oczyszczone i przemalowane oraz wydzielono miejsce na kwiaty i świece w bezpiecznej odległości od kapliczki.

Na to zadanie Gmina Dębno pozyskała dotację w kwocie 7 150,00  zł z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski”. Całkowity koszt inwestycji to ponad 14 000,00 złotych. Wykonawcą prac był Konserwator Zabytków Jakub Olszyński z Przeworska.

Celem zadania jest zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy Dębno. Wykonane prace pozwoliły na przywrócenie blasku tej jakże pięknej wiejskiej kapliczce oraz pozwoliły na zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, związanego z małą architekturą sakralną.

IB

Podobne artykuły

Back to top button