ADV
Wiadomości

Gmina Borzęcin. Kolejna akcja dystrybucji żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie w ramach swoich działań po raz kolejny przeprowadził dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 plus dla najbardziej potrzebujących mieszkańców.

Galeria zdjęć <==

Pomoc trafiła do 200 mieszkańców gminy Borzęcin oraz do 30 mieszkańców Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023, a jej celami szczegółowymi są:

1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 plus,
2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z programu oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Dziękujemy OSP Borzęcin Górny za udostępnienie garażu, OSP Łęki za pomoc w rozdysponowaniu produktów żywnościowych Firmą: Trans-Ted Tadeusz Klisiewicz za bezpłatne wypożyczenie wózka widłowego oraz Tom-Gum Tomasz Ciochoń za bezpłatne wypożyczenie busa, którym mogliśmy rozwieść paczki do starszych oraz niepełnosprawnych podopiecznych.

koordynator programu
na terenie gminy Borzęcin
Karolina Budyś

Podobne artykuły

Back to top button