Wiadomości

Gmina Borzęcin partnerem kampanii „Małopolska Przyjazna Pszczołom”

1 października 2020 r. Gmina Borzęcin zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem MANKO z siedzibą w Krakowie o partnerstwie w ramach projektu „Małopolska Przyjazna Pszczołom”, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach porozumienia udostępniono 4,90 ha terenu w celu wykonania bezpłatnego podsiewu i zasadzenia roślin miododajnych.

Projekt „Małopolska Przyjazna Pszczołom” realizowany przez Stowarzyszenie MANKO w Krakowie, obejmuje działania w zakresie:
– edukacji mieszkańców województwa małopolskiego w zakresie roli pszczół w środowisku naturalnym, potrzeby ochrony oraz dobrych praktyk służących zapylaczom,
– promocji pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich,
– zasiewu na terenie Małopolski rodzimych roślin miododajnych.

„Małopolska Pszczoła” to program mający na celu ochronę różnorodności biologicznej pszczół miododajnych, dzikich owadów zapylających i roślin oraz promocję i edukację ekologiczną w tym zakresie.

Dzięki realizacji zadań w ramach konkursu znacząco zwiększy się zasiew i nasadzenia rodzimych roślin miododajnych zgodnie z biologią poszczególnych gatunków roślin, na obszarach ogólnodostępnych z uwzględnieniem wymaganych pozwoleń.

W ramach piątej edycji Konkursu Małopolska Pszczoła 2020 zadania będę realizowane do 30 listopada br. Łącznie od 2018 r. przeznaczono już 1,5 mln zł na wsparcie wyłonionych zadań w konkursie „Małopolska Pszczoła”.

borzecin.pl / IB

CERTYFIKAT

 

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast