ADV
KulturaMateriały sponsorowane

Konkurs fotograficzny – Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

Lokalna Grupa Działania „E.O. CENOMA” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”. Na uczestników czekają bardzo atrakcyjne nagrody w postaci bonów zakupowych o łącznej wartości 5000 zł!

Celem konkursu jest promocja walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych obszaru Lokalnej Grupy Działania NGD „E.O.CENOMA” tj. Gminy Bochnia, Gminy Rzezawa, Gminy Drwinia, Gminy Szczurowa, Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz Miasta i Gminy Koszyce. Tematem zdjęć konkursowych mają być obiekty zabytkowe, przyrodnicze, kulturowe, historyczne znajdujące się na terenie wspomnianych gmin.

Konkurs objęty patronatem medialnym przez Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne.

Zasady udziału w konkursie:

  • Zgłoszenia od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r.
  • Wystarczy zrobić zdjęcie lub zdjęcia (maksymalnie 3), na których uwiecznione zostaną obiekty zabytkowe, przyrodnicze, kulturowe, historyczne znajdujące się na terenie Lokalnej Grupy Działania NGD „E.O.CENOMA”.
  • Gotowe zdjęcie/a należy nagrać na nośniku danych (np. płyta CD, pendrive), wypełnić formularz zgłoszenia, oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze objętym LSR, umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie dostarczyć osobiście do siedziby biura lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.
  • Konkurs skierowany jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących teren Lokalnej Grupy Działania, tj. Gminy Bochnia, Gminy Rzezawa, Gminy Drwinia, Gminy Szczurowa, Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz Miasta i Gminy Koszyce.
  • Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
    I etap – gminny, podczas którego wyłonionych zostanie 35 najlepszych fotografii ( po 5 zdjęć z każdej Gminy Członkowskiej),
    II etap – główny, gdzie zostanie wybrane I, II oraz III miejsce, przez profesjonalne jury.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody:
I miejsce – bon o wartości 2000 zł
II miejsce – bon o wartości 1500 zł
III miejsce – bon o wartości 1000 zł
Wyróżnienie – zdjęcia zostaną opublikowane na fanpage’u Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” na Facebooku, gdzie praca z największą liczbą polubień zostanie nagrodzona bonem o wartości 500 zł. Bony do zrealizowania w sklepie RTV EURO AGD.

Szczegóły w REGULAMINIE konkursu.
Wymagane załączniki:
1. Formularz zgłoszenia.
2. Oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze objętym LSR.
3. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych. (Zgodnie z umową, należy dostarczyć dwa wypełnione egzemplarze)

Nadwiślańska Grupę Działania „E.O.CENOMA”

Podobne artykuły

Back to top button