ADV
Powiat BocheńskiWiadomości

Pół miliona dla powiatu

Pół miliona złotych otrzyma Powiat Bocheński na utworzenie miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej lub czasowego pobytu tych osób poza placówką. Do końca roku powstanie 30 takich miejsc.

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców jest dla nas najważniejsze, a szczególną troską staramy się otaczać mieszkańców i pracowników placówek całodobowych, jest to grupa wyjątkowo dotknięta pandemią COVID-19. Sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia w kwietniu pokazała, że takie dodatkowe miejsca są bardzo potrzebne – mówi Adam Korta, starosta bocheński.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie prac adaptacyjnych w byłym budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karolina w Bochni w zakresie I piętra budynku oraz wyposażenie w sprzęt niezbędny do funkcjonowania tj.m.in. łóżka, stoły, krzesła, lodówki, pralki, suszarki. Zakupiony zostanie także laptop z kamerą, oraz sprzęt do walki z COVID19, czyli aparat do dekontaminacji, defibrylator, a także środki ochrony indywidualnej.
Powiat Bocheński jest Beneficjentem wsparcia w ramach IV modułu Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19″ realizowanego w projekcie „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.
Koszt prac budowlanych: 1 422 424,92 zł
Koszt wyposażenia: 275 000 zł
Dofinansowanie: 500 000 zł (225 000 zł na prace adaptacyjne, 275 000 zł na wyposażenie)
IB

Podobne artykuły

Back to top button