ADV
Kultura

Gmina Borzęcin z dofinansowaniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

W 2023 roku z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Gmina Borzęcin pozyskała wsparcie finansowe dla dwóch Publicznych Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Borzęcin:

1) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie,

2) Publicznej Szkoły podstawowej w Bielczy.

Wsparcie finansowe mogło być przeznaczone na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,

b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

– zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,

– zakup oprogramowania dla bibliotek,

– zakup czytników e­‑booków,

– zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,

c) realizację działań promujących czytelnictwo.

Dzięki otrzymanym środkom, biblioteki szkolne zostaną wzbogacone o książki będące nowościami wydawniczymi, których wyboru dokonają uczniowie. Realizacja programu ma na celu promocję czytelnictwa oraz zachęcanie uczniów do czytania książek. Szkoły zorganizują wydarzenia promujące czytelnictwo oraz będą prowadziły współdziałanie z Gminną Biblioteką Publiczną w Borzęcinie.

Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę: 10.000,00 złotych.

Kwota wsparcia finansowego wynosi: 8.000,00 złotych.

Wkład własny Gminy Borzęcin to kwota: 2 000,00 złotych.

Gmina Borzęcin

Podobne artykuły

Back to top button