ADV
Wiadomości

Gmina Iwkowa liderem inwestycji w województwie małopolskim

Zgodnie z rankingiem opublikowanym w ogólnopolskim czasopiśmie „Wspólnota”, Gmina Iwkowa w latach 2017-2019 przeznaczyła największe kwoty na inwestycje samorządowe spośród wszystkich gmin wiejskich województwa małopolskiego tym samym zajęła pierwsze miejsce w województwie i 91 w kraju. Średnia kwota wydatkowana na cele inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w trzech ostatnich latach w Gminie Iwkowa wyniosła 1592,35 zł. Na uwagę zasługuje fakt, iż w latach poprzednich gmina zajmowała w rankingu pozycje 1244 (lata 2015 – 2017), następnie 465 (lata 2016 – 2018), aby w aktualnym rankingu zająć pozycję w pierwszej setce (91 pozycja w kraju). Prezentowana tendencja wzrostowa odzwierciedla obraną przez samorząd wieloletnią strategię rozwoju gminy opartą głównie na realizacji inwestycji komunalnych na rzecz społeczności lokalnej.

Wśród inwestycji, które miały wpływ na tak dobry wynik były: budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem i stacją uzdatniania wody, budowa oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną oraz popularna w regionie inwestycja turystyczna, jaką jest wieża widokowa.

Należy zaznaczyć, iż wymienione inwestycje stanowią element przyjętego planu realizacji inwestycji. W kolejnych latach będą realizowane inwestycje typu: ciąg pieszo jezdny z Iwkowej do Porąbki Iwkowskiej oraz Iwkowskie Centrum Aktywności, w którym znajdzie się biblioteka, pomieszczenia do spotkań mieszkańców oraz przestrzeń do wynajęcia. Planowana jest również budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach.

Ranking dostępny jest na stronie:

https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2020/Ranking_Nr_20-2020_Inwestycje_JST.pdf

Gmina Iwkowa jest najmniejszą gminą w powiecie brzeskim, jakim sposobem zostały zrealizowane tak duże inwestycje?

Tak, to prawda, że obszarowo i liczebnie Gmina Iwkowa jest najmniejszą w Powiecie Brzeskim, ale moim zdaniem ma wiele atutów, które wspólnie z mieszkańcami staramy się wykorzystać. Przede wszystkim, to duży potencjał ludzki, czyli aktywni, pracowici, ambitni i przedsiębiorczy mieszkańcy, a także walory krajobrazowe. Sprawia to, że wiele osób wiąże swoją przyszłość z naszą gminą. Część z nich zakłada firmy, inni rozwijają swoją działalność gospodarczą. Buduje się dużo nowych domów. Wszystko to sprawia, że potrzebne są nowe drogi, chodniki, wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia, ale też miejsca relaksu, jak choćby wieża widokowa. Władze samorządowe, wychodząc naprzeciw wyzwaniom, podjęły działania zmierzające do stworzenia gminy przyjaznej mieszkańcom, zapewniając jednocześnie odpowiedzenie warunki do zamieszkania, pracy, rozwoju i wypoczynku. Przygotowaliśmy projekty, złożyliśmy wnioski o środki z Unii Europejskiej, środki krajowe, a następnie zaplanowane zadania zostały zrealizowane lub ich realizacja dobiega końca. Szukaliśmy najkorzystniejszych środków pomocowych, o wysokim poziomie dofinansowania, nawet w wysokości 85 %. Potwierdzeniem słuszności naszych działań jest wysoka lokata w rankingu i pierwsze miejsce w województwie. W tym momencie chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu: mieszkańcom, pracownikom Urzędu Gminy, radnym, sołtysom, władzom sąsiednich gmin, współpracującym instytucjom ze szczebla powiatowego, wojewódzkiego i ministerialnego. Zawsze stawialiśmy na aktywność i współpracę. Dobra współpraca daje efekty i jesteśmy tego przykładem. Wracając do pytania jak to jest możliwe? … bo Gmina Iwkowa jest wyjątkowa!

Czy obecna sytuacja związana z pandemią może mieć wpływ na dalszy rozwój Gminy?

Ostatnio mieliśmy wspólną wideokonferencję z naszymi partnerami z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, gdzie zostało podobnie zadane pytanie dotyczące dalszej współpracy. Wówczas odpowiedziałem: „Covid-19 zmienia nasze życie, ale nie może go zatrzymać”. Podobnie w przypadku rozwoju naszej Gminy. Musimy dostosować się do zaistniałej sytuacji i podjąć odpowiednie kroki. Realizujemy zaplanowane działania, w ramach Tarczy wystąpiliśmy o dodatkowe środki na ich wykonanie.
W tym momencie czekamy na odpowiedź. Obecna sytuacja może zmienić nasze plany, ale nie może przeszkodzić w ich realizacji.

IB

Podobne artykuły

Back to top button