ADV
Wiadomości

Gmina Szczurowa z uchwalonym budżetem na 2022 rok – ponad 17,5 mln zł na inwestycje

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Szczurowa radni jednogłośnie uchwalili zaproponowany przez Wójta Zbigniewa Moskala budżet gminy na 2022 rok. Przyjęty budżet jednocześnie zatwierdził plan inwestycyjny na najbliższe dwa lata, który zakłada inwestycje na rekordową kwotę 35 mln złotych.

Część zaplanowanych inwestycji zostanie wykonana w przyszłym roku – na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę ponad 17,5 mln złotych. Znaczna część tych środków pochodzi z dotacji pozyskanych przez gminę, zarówno ze środków unijnych jak i państwowych.

Do najważniejszych inwestycji w 2022 roku należą:

  • budowa sali sportowej w Strzelcach Wielkich,
  • remont sali tańca i budynku gminnego centrum kultury w Szczurowej,
  • remont szkoły podstawowej w Strzelcach Wielkich, Uściu Solnym, Szczurowej i Zaborowie,
  • remont świetlicy w Rudy-Rysiu,
  • budowa szatani sportowej w Woli Przemykowskiej,
  • rozbudowa kanalizacji,
  • remonty dróg.

Zaplanowane inwestycje to duże wyzwanie i niemożliwe do wykonania wyłącznie ze środków własnych gminy. Już na chwilę obecną pozyskaliśmy na poczet przyszłych zadań 24 mln zł. Z tych środków będą finansowane głównie remonty w obiektach oświatowych, Gminnym Centrum Kultury z salą tańca, kanalizacja, sala gimnastyczna w Strzelcach Wielkich – podkreśla Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal.

W ramach funduszu sołeckiego do dyspozycji mieszkańców pozostanie kwota ponad 633 tys. złotych. Przygotowywane są projekty na kolejne zadania inwestycyjne, m.in. remontu DL w Dołędze czy remizy w Rajsku .Gmina Szczurowa będzie współfinansować projektowanie i budowę chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich.

Bardzo duże zadanie, jakim jest budowa południowej obwodnicy Szczurowej, będzie realizowane również przy udziale środków finansowych z budżetu gminy. Na wykupy gruntów pod obwodnicę zarezerwowano 3 miliony złotych. Cieszę się, że udało nam się postawić tak ważny i realny krok w kierunku rozpoczęcia prac budowlanych przy nowej obwodnicy Szczurowej. Mieszkańcy Szczurowej od wielu lat czekają na tę inwestycję, dlatego od początku mojej kadencji konsekwentnie pracowałem nad realizacją kolejnych etapów tego przedsięwzięcia – zaznacza Wójt Zbigniew Moskal.

W czerwcu podpisano umowę dotyczącą regulacji stanów prawnych oraz wypłaty odszkodowań za nieruchomości niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa południowej obwodnicy Szczurowej w ciągu DW 964”.

UG Szczurowa

Podobne artykuły

Back to top button