ADV
EdukacjaMateriały sponsorowaneWiadomości
Trending

Informator Brzeski pomaga absolwentom szkół podstawowych w wyborze szkoły

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BRZESKU

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BRZESKU

ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2, 32-800 Brzesko
tel. 14 68 63 837, e-mail: sekretariat@lobrzesko.edu.pl
www.kopernik.brzesko.pl, www.facebook.com/liceumbrzesko

NAJLEPSZE LICEA
Perspektywy
BRĄZOWA SZKOŁA 2024

A – KLASA „,MEDYCZNA”

http://www.kopernik.brzesko.pl/artykul/97,klasa-medyczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, biologia, chemia

Języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy (do wyboru): język niemiecki, język hiszpański, język francuski (nauczany w grupach międzyoddziałowych)

Dodatkowy przedmiot: matematyka w medycynie

Klasa medyczna adresowana jest do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz do tych, dla których pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu biologii i chemii

B1 – KLASA „,POLITECHNICZNA”

http://www.kopernik.brzesko.pl/artykul/99,klasa-politechniczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, fizyka, język angielski

Języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy (do wyboru): język niemiecki, język hiszpański, język francuski (nauczany w grupach międzyoddziałowych)

Dodatkowy przedmiot: kreatywna matematyka

Klasa dla osób, które lubią matematykę i chcą doskonalić umiejętność logicznego myślenia, interesują się jak funkcjonuje świat, chcą poznać strukturę wszechświata i prawa nim rządzące

B2 – KLASA „,EKONOMICZNA”

http://www.kopernik.brzesko.pl/artykul/101,klasa-ekonomiczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, geografia, język angielski

Języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy (do wyboru): język niemiecki, język hiszpański, język francuski (nauczany w grupach międzyoddziałowych)

Dodatkowy przedmiot: kreatywna matematyka

Klasa ta jest doskonałym wyborem dla uczniów zainteresowanych naukami matematyczno-przyrodniczymi, zagadnieniami społeczno-gospodarczymi i ekonomicznymi związanymi z funkcjonowaniem świata finansów

C – KLASA „,LINGWISTYCZNA”

http://www.kopernik.brzesko.pl/artykul/102,klasa-lingwistyczna

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki, geografia

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, geografia, język angielski

Języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy – język niemiecki (zakres rozszerzony)

Dodatkowy przedmiot: iberystyka

Klasa lingwistyczna to klasa dla uczniów mających predyspozycje do nauki języków obcych i interesujących
się zagadnieniami z zakresu geografii, gospodarki turystycznej, ekonomii i kulturoznawstwa

D – KLASA „,SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA”

http://www.kopernik.brzesko.pl/artykul/100,klasa-spoleczno-przyrodnicza

Przedmioty rozszerzone: biologia, język polski, język angielski

Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, biologia

Języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy (do wyboru): język niemiecki, język hiszpański, język francuski (nauczany w grupach międzyoddziałowych)

Dodatkowy przedmiot: elementy komunikacji społecznej

Klasa społeczno – przyrodnicza skierowana jest do osób empatycznych i otwartych na drugiego człowieka.

Stwarza możliwość podniesienia kompetencji językowych, rozwijania pasji humanistycznych, zgłębiania zagadnień przyrodniczych i związanych z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie

G – KLASA „,DZIENNIKARSKA”

http://www.kopernik.brzesko.pl/artykul/98,klasa-dziennikarska

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, historia, język angielski

Języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy (do wyboru): język niemiecki, język hiszpański, język francuski (nauczany w grupach międzyoddziałowych)

Dodatkowe przedmioty: edukacja medialno-techniczna, dziennikarstwo i media społecznościowe

Klasa dziennikarska to klasa dla uczniów zainteresowanych tematyką społeczną, aktualnymi wydarzeniami w Polsce i na świecie, a swoją przyszłość wiążących ze środowiskiem dziennikarskim, prawniczym, biznesowym, naukami społecznymi lub kierunkami socjologicznymi, pedagogicznymi i psychologicznymi

Więcej informacji o naborze do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku na:
www.kopernik.brzesko.pl www.facebook.com/liceumbrzesko www.facebook.com/eLOeLOBrzesko

IB Informator – oferta edukacyjna szkół powiatu brzeskiego na rok szkolny 2024-2025

 

Podobne artykuły

Back to top button