Materiały sponsorowaneWiadomościWideo

Informator Brzeski pomaga absolwentom szkół podstawowych w wyborze szkoły

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół technicznych i branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku
ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko, tel. 14 66 31 603, fax 14 68 63 007
www.zsp2.edu.pl, e-mail: szkola@zsp2.edu.pl

SREBRNA TARCZA

2019: RANKING TECHNIKÓW – 198 MIEJSCE W POLSCE, RANKING MATURALNY – 165 MIEJSCE W POLSCE

2020: RANKING TECHNIKÓW – 163 MIEJSCE W POLSCE, RANKING MATURALNY – 119 MIEJSCE W POLSCE

Typy Szkół:

► Technikum im. Bohaterów Westerplatte – 5 letnie
► BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. Bohaterów Westerplatte – 3 letnia
► Branżowa szkoła II stopnia
– 2 letnia, na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia

5 letnie – dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej

TECHNIK PROGRAMISTA
www.zsp2.edu.pl/programista

Przedmiot rozszerzony: matematyka.
Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 105 pkt.

Baza dydaktyczna: 7 nowoczesnych pracowni komputerowych, w tym: pracownia grafiki komputerowej, pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych,  programowanie aplikacji internetowych, tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią, projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych, projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych, projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: tworzenie aplikacji mobilnych, na platformę Android, zaawansowane zarządzanie, bazami danych, grafika komputerowa 3D w programie 3DS MAX, prawo jazdy kat. B, grafika komputerowa.

Praktyka
Uczniowie odbywają praktykę zawodową w danej branży w Polsce lub za granicą.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji „Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: firmy zajmujące się programowaniem aplikacji mobilnych, desktopowych oraz webowych. wszystkie gałęzie gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych, sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania.

TECHNIK ELEKTRYK
www.zsp2.edu.pl/elektryk

Przedmiot rozszerzony: matematyka.
Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt.

Baza dydaktyczna: pracownia układów i urządzeń elektronicznych, pracownia maszyn i napędów elektrycznych.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, eksploatowanie instalacji elektrycznych, eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

Praktyka
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektryk odbywają praktykę w zakładach z branży elektroinsta-lacyjnej, elektrycznej m.in. w firmach: Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: obsługa i programowanie falowników napędów elektrycznych, uprawnienia eksploatacyjne SEP, komputerowe wspomaganie projektowania, elektrotechnika pojazdowa, programowanie sterowników przemysłowych PLC, programowanie sterowników PLC stosowanych w instalacjach elektrycznych, prawo jazdy kat. B.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: elektrownie, zakłady energetyczne, kopalnie, huty, kolej, firmy naprawiające sprzęt elektryczny, zakłady usługowe i naprawcze AGD, firmy elektroinstalacyjne, budownictwo mieszkaniowe i szeroko rozumiany przemysł (przy konserwacji i utrzymaniu linii produkcyjnych), firmy projektujące i montujące instalacje alarmowe, własna działalność gospodarczo-usługowa.

TECHNIK MECHATRONIK
www.zsp2.edu.pl/mechatronik

Przedmiot rozszerzony: matematyka.
Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 90 pkt.

Baza dydaktyczna: pracownia symulacyjna CNC, pracownia urządzeń mechatronicznych, pracownia robotyki i układów manipulacyjnych, pracownia hydrauliki.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,  wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych, programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
(umiejętność programowania sterowników PLC: Easy Moeller, Need Relpol – obsługa i programowanie robota przemysłowego Kawasaki w trybie Block Teaching – na poziomie podstawowym/średnim).

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: obsługa i programowanie falowników napędów elektrycznych, projektowanie robota przemysłowego Kawasaki FS 003N, programowanie robota mobilnego, elektrotechnika pojazdowa, programowanie sterowników przemysłowych PLC, uprawnienia eksploatacyjne SEP, komputerowe wspomaganie projektowania, prawo jazdy kat. B.

Praktyka
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechatronik odbywają praktykę m.in. w firmach:Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: duże przedsiębiorstwa produkcyjne o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, małe firmy, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu, własna działalność gospodarcza w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

TECHNIK INFORMATYK
www.zsp2.edu.pl/informatyk

Przedmiot rozszerzony: matematyka.
Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 90 pkt.

Baza dydaktyczna: 7 nowoczesnych pracowni komputerowych, w tym: pracownia grafiki komputerowej, pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, administrowanie systemami operacyjnymi, serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej, przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych, programowanie aplikacji internetowych, tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: zaawansowane zarządzanie bazami danych, tworzenie aplikacji mobilnych na platformę Android,  komputerowe wspomaganie projektowania, grafika komputerowa 3D w programie 3DS MAX, prawo jazdy kat. B.

Praktyka
Uczniowie odbywają praktykę zawodową w branży informatycznej w Polsce lub za granicą.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik programista po zdaniu egzaminu z kwalifikacji „Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: wszystkie gałęzie gospodarki w których mają zastosowanie komputery, własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych, sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania.

TECHNIK BUDOWNICTWA
www.zsp2.edu.pl/budownictwo

Przedmiot rozszerzony: matematyka.
Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt.

Baza dydaktyczna: pracownia budowlana, pracownia komputerowa (AutoCAD, Rodos, RM-WIN).

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: przygotowywanie elementów konstrukcji budowlanych do montażu, montowanie elementów konstrukcji budowlanych, wykonywanie prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych, organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, organizowanie i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych, organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: komputerowe wspomaganie projektowania, operator wózka widłowego, prawo jazdy kat. B.

Praktyka
Uczniowie technikum, kształcący się w zawodzie technik budownictwa odbywają praktykę w zakładach związanych z branżą budowlaną w Polsce lub za granicą. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Przedsiębiorstwa budowlane, biura projektowe, państwowy nadzór budowlany, spółdzielnie mieszkaniowe, wytwórnie prefabrykatów.

TECHNIK GEODETA
www.zsp2.edu.pl/geodeta

Przedmiot rozszerzony: matematyka.
Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt.

Baza dydaktyczna: pracownia geodezyjna, laboratorium instrumentów geodezyjnych.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: zakładanie i pomiar osnów pomiarowych oraz wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu, sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych, wykonywanie pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów, wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych, wykonywanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości
oraz wywłaszczeń nieruchomości, aktualizowanie i modernizowanie bazy danych katastru nieruchomości, prowadzenie i aktualizowanie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: prawo jazdy kat. B, komputerowe wspomaganie projektowania.

Praktyka
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik geodeta odbywają praktykę w biurach projektowych lub geodezyjnych. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: wydziały geodezji urzędów administracji państwowej, wydziały ochrony środowiska, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, geodezyjne firmy państwowe i prywatne, biura projektowe, firmy budowlane,
prowadzenie własnej działalności świadczącej usługi w szerokim zakresie prac geodezyjnych.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
www.zsp2.edu.pl/gastronom

Przedmiot rozszerzony: język angielski.
Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt.

Baza dydaktyczna: pracownia obsługi gości, pracownia technologiczna, sala dydaktyczna.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: przygotowanie i wydawanie dań, ocenianie jakości produktów, przechowywanie żywności, obróbka produktów i przygotowanie stanowiska pracy, obsługa sprzętu gastronomicznego, przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów, planowanie żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia, organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej, wykonywanie usług gastronomicznych, ekspedycja potraw i napojów.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: barman I i II stopnia, zdobnictwo cukiernicze, carving – poziom podstawowy, barista poszerzony o podstawy latte art., kuchnie świata, prawo jazdy kat. B.

Praktyka
Uczniowie technikum, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywają praktykę w zakładach branży gastronomicznej w Polsce lub za granicą. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła. Dzięki współpracy zagranicznej uczniowie uczestniczą również w praktykach zawodowych w innych krajach.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: wszystkie typy zakładów świadczących usługi
hotelarsko-gastronomiczne, własna działalność gospodarcza, kontynuowanie nauki na wybranych kierunkach studiów.

TECHNIK HOTELARSTWA
www.zsp2.edu.pl/hotelarz

Przedmiot rozszerzony: język angielski.
Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt.

Baza dydaktyczna: pracownia hotelarska.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przygotowywanie i podawanie śniadań, organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, rezerwacja usług hotelarskich, obsługa gości w recepcji.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: kurs kelnerski, kurs barmański I i II stopnia, barista poszerzony o podstawy latte art., prawo jazdy kat. B.

Praktyka
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa odbywają praktykę w zakładach z branży hotelarskiej w Polsce lub za granicą. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskaniu tytułu technika hotelarstwa otwierają się możliwości pracy w hotelach, motelach, domach wypoczynkowych, biurach turystycznych, sanatoriach, schroniskach oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

3 letnia – dla absolwentów szkoły podstawowej

Zawody, w których kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne odbywa się w szkole:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
www.zsp2.edu.pl/samochodziarz

Baza dydaktyczna: pracownia samochodowa, stacja diagnostyczna.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych, diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: spawacz metodą MAG, TIG, elektrotechnika pojazdowa, komputerowa diagnostyka samochodowa, eksploatacja, konserwacja układów klimatyzacji, mechanika motocyklowa, prawo jazdy kat. B.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
www.zsp2.edu.pl/monterbudownictwa

Baza dydaktyczna: pracownia budowlana.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: montowanie systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarskich, wykonywanie robót tapeciarskich, wykonywanie robót posadzkarskich, wykonywanie robót okładzinowych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: komputerowe wspomaganie projektowania,  prawo jazdy kat. B.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

ŚLUSARZ
www.zsp2.edu.pl/slusarzspawacz

Baza dydaktyczna: pracownia mechaniczna, pracownia spawalnicza.

Staż zawodowy u pracodawcy w firmie: IGLOO

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej, wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej, wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: kurs spawania metodą MAG, TIG,  prawo jazdy kat. B.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

KUCHARZ
www.zsp2.edu.pl/kucharz

Baza dydaktyczna: pracownia gastronomiczna.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: ocenianie jakości produktów, przechowywanie żywności, obróbka produktów i przygotowanie stanowiska pracy, obsługa sprzętu gastronomicznego, przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów, wydawanie dań.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: zdobnictwo cukiernicze, carving- poziom podstawowy, barista poszerzony o podstawy latte art., barman I i II stopnia, kuchnie świata, prawo jazdy kat. B.

KIEROWCA – MECHANIK
www.zsp2.edu.pl/kierowcamechanik

Baza dydaktyczna: pracownia samochodowa, samochód osobowy.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: przygotowanie do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej, ocenianie stanu technicznego środków transportu drogowego, wykonywanie prac związanych z obsługą środków transportu drogowego, wykonywanie prac związanych z przewozem drogowym rzeczy.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C,
komputerowa diagnostyka samochodowa, czas pracy kierowców zawodowych i obsługi tachografów, ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych, elektrotechnika pojazdowa.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca-mechanik po ukończeniu szkoły i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Organizacja przewozu środkami transportu drogowego” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego.

ELEKTRYK
www.zsp2.edu.pl/elektryk

Baza dydaktyczna: pracownia układów i urządzeń elektronicznych, pracownia maszyn i napędów elektrycznych.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: uprawnienia SEP, programowanie sterowników przemysłowych PLC stosowanych w instalacjach elektrycznych, prawo jazdy kat. B.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji „Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – WIELOZAWODOWA

www.zsp2.edu.pl/wielozawodowa
dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.
Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w dowolnym zawodzie, mogą uczyć się w szkole, a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

www.zsp2.edu.pl/wielozawodowa2
2 letnia – dla absolwentów Szkoły Branżowej I Stopnia

Kształcenie w systemie stacjonarnym 3-4 dni w tygodniu. Wspólne kształcenie ogólnokształcące, natomiast kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

TECHNIK MECHANIK
organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

TECHNIK HANDLOWIEC
prowadzenie działań handlowych

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
projektowanie i wykonywanie fryzur

CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

www.ckz.zsp2.edu.pl

Celem CKZ jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz powiązanie oferty edukacyjnej z rynkiem pracy i włączenie do procesu kształcenia zawodowego: pracodawców, instytucje samorządowe, uczelnie wyższe.

IB

 

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast