Religia

Ilu wiernych może uczestniczyć w mszy świętej? Zarządzenie biskupa Andrzeja Jeża

Zgodnie z najnowszym zarządzeniem biskupa Andrzeja Jeża ordynariusza diecezji tarnowskiej proboszczowie mają policzyć powierzchnię kościołów i kaplic oraz obliczyć ilu wiernych może jednocześnie uczestniczyć w nich w Mszy św.

W zarządzeniu podpisanym w poniedziałek 20 kwietnia przypomina, że dopuszczone są wspólnotowe celebracje w kaplicach i kościołach przy zachowaniu obowiązujących norm bezpieczeństwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 16 kwietnia, osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Z tego obowiązku wyłączeni są duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania” – przypomina rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Część parafii poinformowała już na swoich stronach internetowych i profilach społecznościowych o dopuszczonej prawem liczbie osób uczestniczących podczas nabożeństw liturgicznych.

  • Parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku – W kościele parafialnym dopuszczalna ilość wiernych podczas jednej Mszy świętej wynosi 68 osób, w tym 54 w kościele NMP Matki Kościoła i 14 w kościele św. Jakuba. Natomiast w kościele Ducha Świętego 20.
  • Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku – Powierzchnia kościoła to 1455 m2. W nabożeństwie może uczestniczyć 97 osób. W kościele znajdują się ponumerowane miejsca.
  • Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Narodzenia NMP W Borzęcinie – W nabożeństwie może uczestniczyć 70 osób a w kaplicy w Łazach 7 osób.
  • Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczepanowie – Powierzchnia Bazyliki wynosi 1100 m2, a więc maksymalna liczba osób mogących w nim przebywać, to 73 osoby.

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe zmian w niektórych zasadach bezpieczeństwa dotyczących COVID-19, zarządzenia zawarte w Dekrecie Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce z dn. 14.03.2020 oraz w Dekrecie Biskupa Tarnowskiego w związku ze stanem epidemii w Polsce z dn. 24.03.2020 nadal pozostają w mocy, z uwzględnieniem od dn. 20.04.2020 następujących zmian:

1. Przywracam możliwość celebrowania Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach.

2. Liczba wszystkich osób przebywających w kościele lub kaplicy nie może przekraczać limitu wyznaczonego przez władze państwowe. Należy więc poinformować wiernych o powierzchni budynku i maksymalnej liczbie osób mogących w nim przebywać, m.in. wywieszając tę informację na drzwiach świątyni.

3. W związku z trwającymi ograniczeniami podtrzymuję dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Pierwszeństwo uczestnictwa w danej celebracji mają osoby związane z zamówioną intencją lub – w przypadku Mszy pogrzebowej – najbliższa rodzina. Pozostałe osoby mogą w niej uczestniczyć w miarę wolnych miejsc. Nadal korzystajmy z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw.

4. W każdej parafii należy zorganizować codzienną adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z dyżurem kapłana w konfesjonale oraz w określonych godzinach poza Mszami św. udzielać wiernym Komunii św. dobierając taką częstotliwość, aby w tym obrzędzie uczestniczyła mała grupa osób. W trwającym okresie wielkanocnym zachęcam wszystkich do sakramentalnego pojednania się z Bogiem, gdyż „u tych, którzy przyjmują sakrament pokuty z sercem skruszonym i z pobożnym nastawieniem, zwykle nastają po nim pokój i pogoda sumienia wraz z wielką pociechą duchową” (KKK 1468).

5. Obrzędy pogrzebu powinny się ograniczyć do stacji przy grobie, z udziałem najbliższej rodziny. Mszę żałobną dla większej liczby wiernych należy odprawić w kościele parafialnym, gdy już ustanie stan epidemii, zaś w dniu pogrzebu dla najbliższej rodziny i bez udziału ciała zmarłego, przy zachowaniu limitu osób określonego w p.2.

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 18 kwietnia 2020 r.

IB / diecezja.tarnow.pl / KEP

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast