ADV
Wiadomości

Intensywne prace w Strzelcach Małych

W budynku byłej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Małych, nieprzerwanie od lipca br. trwają roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Obszerny zakres prac przewiduje także wykonanie termomodernizacji obiektu oraz zagospodarowania terenu. Docelowo w budynku, powstanie placówka integracyjna składająca się ze żłobka i przedszkola.

Łączna wartość zaplanowanych robót wynosi 2 397 680,43 zł. Realizacja tak dużej inwestycji możliwa jest dzięki pomocy finansowej pozyskanej ze środków rządowego programu MALUCH+, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

IB

Podobne artykuły

Back to top button