ADV
Materiały sponsorowaneWiadomości

Inwestycje RPWiK Brzesko 2019-2020

Październikowa sesja Rady Miejskiej w Brzesku była okazją do zaprezentowania podsumowania działań inwestycyjnych realizowanych przez spółkę RPWiK Brzesko w latach 2019-2020. W tym okresie udało się zrealizować szereg projektów, które pozwolą lepiej realizować potrzeby mieszkańców zarówno w zakresie dostawy wody pitnej, jak i odbioru ścieków komunalnych.

Spółka RPWiK Brzesko prowadzi działalność w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie czterech gmin we wschodniej części woj. małopolskiego. Obsługuje obszar, na którym mieszka ponad 70 tys. osób i działa około czterech tysięcy podmiotów gospodarczych. W zakresie zaopatrzenia w wodę świadczy usługi w Gminie Brzesko, Dębno, Wojnicz i Zakliczyn. Woda pobierana jest za pomocą ujęcia brzegowego z rzeki Dunajec w m. Isep i uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach. Z kolei w zakresie odbioru ścieków RPWiK obsługuje mieszkańców Gminy Brzesko i Wojnicz. Ścieki odprowadzane z części Gminy Brzesko oczyszczane są na Oczyszczalni Ścieków w Sterkowcu – Zajazie, która należy do Spółki. Pozostała ilość ścieków z terenu tej gminy dostarczana jest na przemysłową oczyszczalnię ścieków w Brzesku, należącą do Carlsberg Polska. Natomiast ścieki z terenu Gminy Wojnicz za pomocą rurociągu tłocznego przesyłane są do sieci kanalizacyjnej w Tarnowie i oczyszczane na tamtejszej oczyszczalni eksploatowanej przez Tarnowskie Wodociągi.

W 2019 r. inwestycje spółki w posiadaną infrastrukturę zamknęły się kwotą blisko 7 mln złotych. Do najpoważniejszych należały m.in. budowa zbiornika wodociągowego z komorą zasuw i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach, budowa sieci wodociągowej dla strefy aktywności gospodarczej w Woli Dębińskiej i Dębnie, budowa fragmentu sieci kanalizacyjnej w południowej części Jadownik wraz z niezbędną infrastrukturą. Dokończono również budowę odcinka sieci w Łoponiu, oraz wykonano sieć wodociągową dla terenów przeznaczonych pod budowę komendy Straży Pożarnej i Policji w Brzesku. Zrealizowano także szereg niezbędnych prac remontowych na istniejących już sieciach wodno-kanalizacyjnych. Największym zadaniem jakie udało się szybko i sprawnie zrealizować była budowa w Łukanowicach zbiornika na wodę czystą o pojemności 1900 m3, wraz z urządzeniami przesyłowymi. Zbiornik o pojemności blisko 2 milionów litrów robi wrażenie z powodu swoich rozmiarów. Jego średnica to 26 m, a wysokość przeszło 4 m. Dzięki inwestycji w znacznym stopniu zostało poprawione bezpieczeństwo zapewnienia ciągłości dostaw wody w okresie znacząco większych poborów wody spowodowanych dużym zapotrzebowaniem w gminach Brzesko, Wojnicz, Dębno oraz Zakliczyn.

Rok 2020 to czas kolejnych inwestycji, które nie zostały spowolnione pomimo epidemii koronawirusa. W kluczowym obiekcie dla RPWiK Brzesko jakim jest Stacja Uzdatniania Wody w Łukanowicach prowadzono kolejne prace modernizacyjne i inwestycyjne. Prace obejmowały m.in. modernizację chlorowni oraz instalacji neutralizacji chloru poprzez zainstalowanie nowoczesnej instalacji neutralizacji chloru (skrubera) o bardzo wysokiej sprawności eliminującej prawie do zera emisję chloru do środowiska. Aby zwiększyć rezerwy dostępnej wody pitnej oraz ustabilizować sieć w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na dostawy wody rozpoczęto realizację inwestycji w postaci budowy zbiornika kontaktowego wody czystej o pojemności ok. 500 m3 na terenie przepompowni wody w Sufczynie. W samym Brzesku w związku z budową kolejnych osiedli mieszkaniowych a co za tym idzie rosnącym zapotrzebowaniem na wodę konieczna była przebudowa istniejącej sieci wodociągowej m.in. na ul. Jana Pawła II, ul. Brata Alberta oraz w pobliżu firmy Can Pack w Brzesku.

To nie są jedyne tak duże inwestycje jakie będą realizowane przez spółkę RPWiK Brzesko w najbliższym czasie. Jak poinformował w trakcie sesji Rady Miejskiej w Brzesku zastępca prezesa RPWiK – Piotr Lach, przed spółką stoją kolejne wyzwania.

– Trwają przygotowania do rozpoczęcia rozbudowy oczyszczalni ścieków Sterkowiec Zajazie. Otwarta przed 19 laty oczyszczalnia wyczerpała już swoje moce przerobowe. Mamy już przygotowaną dokumentację projektową, jak również stosowne pozwolenia. Trwają starania o pozyskanie środków na realizację zadania – mówił Zbigniew Gładyś – prezes zarządu RPWiK.

Podsumowując działania realizowane przez spółkę RPWiK Brzesko można pokusić się o stwierdzenie, że minione dwa lata były bardzo pracowite dla pracowników Spółki.


IB

Podobne artykuły

Back to top button