ADV
Wiadomości
Trending

IV fala koronawirusa – plany zabezpieczenia łóżek w brzeskim szpitalu

W czwartek 28 września 2021 r. wojewoda małopolski Łukasz Kmita zaprezentował strategię stopniowego zwiększania liczby łóżek dla pacjentów z COVID-19. W grupie szpitali zaangażowanych w zabezpieczenie łóżek dla pacjentów ze zdiagnozowanym zakażeniem znalazł się również brzeski szpital powiatowy, który zostanie włączony do zabezpieczania łóżek dla pacjentów z COVID-19 na tzw. V etapie.

Fundamentem przygotowań do czwartej fali epidemii COVID-19 jest elastyczne dostosowywanie bazy łóżek „covidowych” do potrzeb, które nieuchronnie będą rosły. Tak jak dotychczas, te działania prowadzone będą w oparciu o ścisłą współpracę z dyrektorami szpital. Główne działania skoncentrowane będą na stopniowym rozwijaniu bazy łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem.

– Przygotowany plan opiera się na uzgodnionej ze szpitalami koncepcji elastycznego zabezpieczenia łóżek „covidowych” na wypadek zwiększonej liczby zakażeń koronawirusem w kolejnych sześciu etapach. Będą one uruchamiane przy ok. 75-80% zajętości łóżek dostępnych dla pacjentów z potwierdzonym COVID-19. Plan w zakresie etapowego zwiększania liczby łóżek w ujęciu subregionalnym będzie stanowił podstawę do wydawania decyzji i poleceń dotyczących zwiększania bazy łóżkowej dla pacjentów w województwie małopolskim – tłumaczy wojewoda Łukasz Kmita.

Aktualnie na dzień 1 października 2021 r. w Małopolsce dla pacjentów COVID-19 przygotowano 576 łóżek. 161 z nich jest już zajętych. Z ogólnej liczby 47 respiratorów dla pacjentów COVID-19 zajętych jest 18.

Stan zabezpieczenia łóżek dla pacjentów COVID-19 w szpitalach na V etapie będzie wynosił 1 654 łóżka, w tym:

  • 1 537 łóżek dla osób z potwierdzeniem COVID-19;
  • 117 łóżek OIT.

Choroba COVID-19 w około 80-90% przypadków przebiega łagodnie, jednak część chorych wymaga hospitalizacji, gdyż rozwija się u nich wirusowe zapalenie płuc. Jego efektem jest ostra niewydolność oddychania. Z tego też powodu w terapii COVID-19 to właśnie tlen okazuje się szczególnie skutecznym lekiem.

– Tlen jest lekiem strategicznym, którego ciągłość dostaw nie może zostać zachwiana. W Małopolsce dobowe zużycie tlenu obecnie oscyluje wokół 13 ton ciekłego tlenu. Jak pandemia pokazała, z każdą kolejną falą zużycie tlenu wzrastało do niespotykanych dotychczas rozmiarów – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

I tak podczas szczytu:

I fali – maksimum zużycia tlenu ciekłego wyniosło 28 ton na dobę,
II fali – maksimum zużycia tlenu ciekłego wyniosło 36 ton na dobę,
III fali – maksimum zużycia tlenu ciekłego wyniosło 63 tony na dobę.

Ze względu na wagę tlenoterapii Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło kwotę 54 mln zł na budowę/rozbudowę instalacji tlenowych w szpitalach. Z tej kwoty do Małopolski trafiło 4,7 mln zł. Została ona rozdysponowana na 15 małopolskich szpitali. Z drugiej puli dofinansowania (2,27 mln zł), realizowanej bezpośrednio w partnerstwie Ministerstwa Zdrowia ze szpitalami, dofinansowanie na rozbudowę instalacji tlenowych otrzymały kolejne szpitale. W grupie szpitali ze zmodernizowaną instalacją tlenowa jest także Szpital Powiatowy w Brzesku.

Pisaliśmy o tym w materiale: Nowa tlenownia w brzeskim szpitalu już na ukończeniu <==

muw.pl / IB

Podobne artykuły

Back to top button