ADV
Wiadomości

Jastew wybrała swoich przedstawicieli na kadencje 2024-2029

8 maja 2024 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastwi odbyło się zebranie wiejskie zwołane w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję 2024-2029.

Galeria zdjęć <==

Zebranie prowadziła Renata Kargol – mieszkanka sołectwa Dębno, która przywitała wszystkich mieszkańców i przybyłych gości: Wiesława Kozłowskiego – Wójta Gminy Dębno, Annę Sacha – Radną Rady Gminy Dębno.

W zebraniu wzięło udział 73 mieszkańców, co stanowi ok. 18,30% wyborców uprawnionych do głosowania – zebranie odbyło się w pierwszym terminie z racji uzyskanego quorum. Do komisji skrutacyjnej, która przeprowadzała głosowanie, spośród zebranych mieszkańców, zostali wybrani: Bernadeta Kuras, Jakub Sacha, Józefa Zrywacz.

Kandydaci, którzy zostali zgłoszeni na funkcję sołtysa sołectwa Jastew, to Tadeusz Hebda (dotychczasowy Pan Sołtys sprawujący funkcję od 01.02.2003 r.) oraz Sławomir Oszczypała. Decyzją mieszkańców rolę Sołtysa wsi w kadencji 2024-2029 będzie pełnić Sławomir Oszczypała, który uzyskał 44 głosy poparcia. Kontrkandydat Tadeusz Hebda otrzymał 27 głosów. Dwa głosy były nieważne.

Na zebraniu wiejskim podjęta została również decyzja, że w Radzie Sołeckiej w kadencji 2024-2029, tak jak i w poprzedniej kadencji, ilość członków będzie wynosić 5 osób. W trakcie wyborów do pomocniczego organu wspomagającego działalność Sołtysa, tj. do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Krzysztofiński Jakub, Pałucki Grzegorz, Różak Marek, Smoleń Zbigniew, Sumara Paweł.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button