ADV
Wiadomości
Trending

Jazda quadem i crossem w lesie jest zabroniona

Urząd Gminy Dębno przypomina kierowcom quadów i crossowcom, że jazda w lesie jest zabroniona.

Wjazd takimi pojazdami do lasu jest zabroniony zgodnie z art. 29 ustawy o lasach. Sprawcy wykroczenia może grozić mandat karny w wysokości 500 zł. W niektórych przypadkach sprawa może być skierowana do sądu, który karę grzywny może zaostrzyć do 5 tys. zł.

Las i tereny rekreacyjne nie są miejscem dla osób, które niszczą środowisko naturalne, płoszą dzikie zwierzęta i lekceważą obowiązujące przepisy.

Przypominamy, że od kilku lat, mieszkańcy całego kraju mają możliwość zgłaszania tego typu rajdów po lesie za pośrednictwem „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. To internetowe narzędzie pozwala na spokojne opisanie miejsc i czasu, w jakim najczęściej widywane są quady i crossy. Można też dodać do zgłoszenia zdjęcie takiego rajdowca. Dzięki temu odpowiednie służby mają szansę zareagować w odpowiedni sposób.

Art. 29 Ustawy o lasach
„Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.”

Art. 161 Kodeksu Wykroczeń.
„Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.”

Gmina Dębno

blank

Podobne artykuły

Back to top button