ADV
Wiadomości

Jednostki OSP z Gminy Dębno z dotacjami

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski zdecydował o przyznaniu wsparcia finansowego w formie dotacji celowej dla dwunastu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Dębno.

– Środki przeznaczone na Ochotnicze Straże Pożarne są bardzo istotne. Funkcjonowanie jednostek OSP nie jest możliwe bez odpowiedniego umundurowania i sprawnego sprzętu.

Druhowie z terenu naszej gminy zawsze są gotowi, aby pomóc wszystkim mieszkańcom podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń. Dlatego też ważne jest zapewnienie im odpowiednich warunków – podkreśla Wójt Gminy Dębno.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button