ADV
Wiadomości
Trending

Ruszyła kampania przed wyborami samorządowymi

Przed nami kolejne wybory. Do urn pójdziemy 7 kwietnia. W wyborach samorządowych Polacy wybiorą członków organów jednostek samorządu terytorialnego – rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Oficjalna kampania już ruszyła. 29 stycznia 2024 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia głosowania.

Pierwsi kandydaci już wystartowali ze swoją kampanią wyborczą. Jak na razie brak konkretów – pojawiają się pierwsze profile w mediach społecznościowych, a na nich materiały graficzne oraz zaproszenia dla wolontariuszy do współpracy.

Pełny kalendarz czynności wyborczych poniżej:

do 12 lutego – zawiadomienie PKW lub komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego,

do 22 lutego – zgłoszenie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych,

do 27 lutego – powołanie komisji wyborczych,

do 4 marca – zgłoszenie list kandydatów na radnych do rad gmin, powiatów, sejmików; utworzenie obwodów głosowania w zakładach karnych, zakładach leczniczych, domach opieki społecznej,

do 8 marca – zgłoszenie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

do 13 marca – przyznanie przez PKW numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,

do 14 marca – zgłoszenie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

od 23 marca do 5 kwietnia – nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych wydawców telewizyjnych i radiowych audycji wyborczych,

do 25 marca – zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat; zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski,

do 29 marca – składanie wniosków o pełnomocnictwo podczas wyborów,

5 kwietnia – koniec kampanii wyborczej, początek ciszy wyborczej,

7 kwietnia – w godzinach 7:00-21:00 głosowanie.

Druga tura wyborów odbędzie się 21 kwietnia 2024 roku.

PKW / IB

Podobne artykuły

Back to top button