ADV
Wiadomości
Trending

Kiedy remont uskoków na drodze wojewódzkiej w Strzelcach Małych? Mamy odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich

Na naszą skrzynkę redakcyjną otrzymaliśmy wiadomość dotyczącą nienajlepszego stanu drogi wojewódzkiej 964 na pograniczu Uścia Solnego oraz Strzelec Małych. Bardzo mokry 2023 r. spowodował, że droga w tym miejscu co raz bardziej się zapada. Różnica poziomów ma już miejscami kilkadziesiąt centymetrów. Na odcinku kilku kilometrów są conajmniej 3 bardzo niebezpieczne miejsca, gdzie doszło do osunięcia drogi i powstania kilkunasto-kilkudziesięciometrowej długości uskoków, które moga być śmiertelnie niebezpieczne dla motocyklistów. Są one niestety słabo widoczne. Ruch ciężkich samochodów ciężarowych cały czas pogłębia problemy w tym miejscu.

Zwróciliśmy się w tej sprawie z zapytaniem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Z odpowiedzi wynika, że w najbliższym czasie ubytki zostaną zaklejone asfaltem na zimno, a dodatkowo na przełomie marca i kwietnia zostanie uzupełniona warstwa ścieralna – tym razem poprzez wyłożenie masy z betonu asfaltowego układanego na gorąco. Co ważne – od ubiegłego roku prowadzone są prace projektowe, które mają na celu rozwiązanie problemu osuwania się drogi na tym odcinku.

W odpowiedzi na zapytanie wysłane drogą elektroniczną w sprawie drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku przebiegającym przez miejscowości Uście Solne i Strzelce Małe, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, że corocznie na przedmiotowym odcinku drogi są wykonywane roboty remontowe i naprawcze w miejscach powstawania uszkodzeń nawierzchni jezdni.

Również w bieżącym roku na przełomie marzec/kwiecień (po okresie zimowym) będą przeprowadzone prace polegające na miejscowej i punktowej wymianie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego masą na gorąco.

Doraźnie w miejscach ubytków i zaniżeń przedstawiciele Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach na bieżąco wykonują uzupełnienia ubytków i zabezpieczenia spękań z wykorzystaniem masy bitumicznej na zimno.

Dodatkowo Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w celu kompleksowego rozwiązania problemu związanego z osiadaniem korpusu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi (zsuwy boczne), zlecił opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z pozyskaniem zgody na realizację robót.

Umowa z jednostką projektową została zwarta w dniu 22.11.2023 r. z terminem realizacji 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. W międzyczasie ZDW będzie czynił starania o pozyskanie środków finansowych na realizację robót budowlanych przedmiotowego zadania.

Z poważaniem,
Agnieszka Ćwiertniewicz z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.


foto: nadesłane
IB

VIDEO

Galeria zdjęć

Podobne artykuły

Back to top button