ADV
blank
Wiadomości

Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Borzęcin z dotacjami

W środę, 19 lipca 2023 r. w Remizie OSP w Przyborowie odbyło się spotkanie w formie pikniku zorganizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” i „Warysianki”, w ramach którego promowano przeciwdziałanie zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz omówiono zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Galeria zdjęć <==

Na okoliczność spotkania, Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały okazjonalny poczęstunek, dla potrzeb przygotowania którego doposażono je w niezbędny sprzęt AGD. Podczas wydarzenia, przy udziale Posła na Sejm RP Norberta Kaczmarczyka parafowano między Gminą Borzęcin, a KGW umowy darowizny sprzętu.

Na realizację zadania Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w wysokości 7 tysięcy złotych w ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku.

Piknik był też okazją do wręczenia promes na dofinansowanie zadań w ramach 2. edycji konkursu Lasów Państwowych dla Kół Gospodyń Wiejskich „Natura od kuchni”. W wyniku rozpatrzenia złożonych wniosków KGW „Warysianki” i KGW „Bielczanki z Pasją” otrzymały dotacje w wysokości po 10 tysięcy złotych dla każdego z kół na realizację zgłoszonych projektów.

– Dziękuję Posłowi na Sejm RP Norbertowi Kaczmarczykowi za efektywną współpracę, stały kontakt z samorządem i organizacjami działającymi na terenie gminy oraz rekomendację składanych przez gminę, stowarzyszenia i KGW wniosków. Dzięki pozyskanym przy wsparciu Pana Posła środkom, możemy realizować zarówno wielomilionowe projekty inwestycyjne, jak również wzmacniać potencjał NGO i organizować lokalne wydarzenia kulturalno-edukacyjne – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

– Koła Gospodyń Wiejskich to duma dla każdego miejsca, w którym działają. Panie należącego do lokalnych kół podczas wielu imprez otaczają gości opieką i pomocą. Są jak matki, które dbają o swoje dzieci. Tym bardziej cieszę się, że dzięki mojej pomocy dwa koła z gminy Borzęcin zostały dofinansowane. Dzięki środkom pozyskanym z budżetu Lasów Państwowych ich praca na rzecz lokalnych społeczności będzie łatwiejsza – komentuje Norbert Kaczmarczyk, Poseł na Sejm RP.

W ramach pozyskanych w 2. edycji konkursu Lasów Państwowych „Natura od kuchni” środków Koło Gospodyń Wiejskich „Warysianki” zorganizowało w dniu 5 sierpnia br. Piknik Rodzinny „Kulinaria z Darów Lasu”. W trakcie integracyjnego pikniku promowano zdrowa żywność opartą na produktach z runa leśnego. Na specjalnym stoisku uczestnicy pikniku mogli zasięgnąć wiedzy o bogactwie naturalnym – florze i faunie miejscowych lasów. Koło Gospodyń Wiejskich „Bielczanki z Pasją” w dniach 10-26 sierpnia br. realizować będzie projekt pn. „Prosto z lasu pysznie, zdrowo i wyjątkowo – warsztaty i stoisko z potrawami leśnymi”. Pierwszym etapem zadania będzie wspólne grzybobranie w pobliskich lasach połączone z warsztatami kulinarnymi, na których będą przyrządzane potrawy z grzybów. W drugim etapie, w dniu 26 sierpnia br., podczas wiejskiej „Potańcówki na klepisku” zorganizowane zostanie stoisko popularyzujące produkty runa leśnego.

borzecin.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button