ADV
Wiadomości

Kolejna zmodernizowana droga w Gminie Borzęcin

Zmodernizowano drogę wewnętrzną „Działki II”. W ramach zadania wybudowano kanalizację wewnętrzną deszczową na odcinku 48 m wraz z montażem dwóch studzienek ściekowych ulicznych oraz modernizację nawierzchni drogowej (podbudowa z klińca kamiennego i nawierzchnia z masy bitumicznej) na powierzchni 200 m2. Wartość robót zamknęła się kwotą 25 tysięcy 918 złotych.

Prace w zakresie dozbrojenia osiedli mieszkaniowych na terenie gminy Borzęcin będą kontynuowane. Dzięki pozyskanym środkom z Programu Inicjatyw Samorządowych „Polski Ład” w kwocie 9 milionów 452 tysiące 500 złotych w najbliższych dwóch latach zostanie zrealizowanych w tym zakresie kilka istotnych projektów.


[tell]

Podobne artykuły

Back to top button