ADV
Wiadomości

Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Brzeskim

W regionie brzeskim kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 1 czerwca 2022 roku i potrwa do 30 czerwca 2022 roku.

Kwalifikacja wojskowa, czyli całokształt przedsięwzięć, których jeden z celów to ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej oraz wydanie wojskowego dokumentu osobistego – książeczki wojskowej. Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu – po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej – przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

W związku z wejściem w życie Ustawy o obronie Ojczyzny, która ma dać Wojsku Polskiemu impuls rozwojowy, wyekspirowała (została uchylona) ustawa z 1967 roku o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazaną nowelizacją przepisów powołano do życia nowe instytucje rekrutacyjne, wprowadzono także nowe, przejrzyste rozwiązania dla przyszłych i obecnych żołnierzy wraz z systemem zachęt do podjęcia służby wojskowej, uporządkowano również w jednym miejscu zapisy dotychczas publikowane w 14 różnych ustawach z lat 60, 70 i młodszych.

Z dniem wejścia w życie ustawa powołała Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (CWCR) z zamiejscowymi ośrodkami w każdym województwie, jak również przekształciła Wojskowe Komendy Uzupełnień w Wojskowe Centra Rekrutacji (WCR), które będą podlegały CWCR.

Głównym celem wprowadzanej ustawy o obronie Ojczyzny jest zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Kolejnymi są m.in. wprowadzenie aktywnej rezerwy i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Ustawa podnosi również wydatki na obronność od 2023 r. z 2% do 3% PKB.

Kwalifikacja wojskowa jest przeprowadzana w Powiecie Brzeskim w dniach od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 roku. Obiekt i przebieg kwalifikacji wizytowali Wicestarosta Brzeski – Maciej Podobiński i Ppłk Andrzej Korytko – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie.

powiatbrzeski.pl / borzecin.pl

Podobne artykuły

Sprawdź również
Close
Back to top button