ADV
Wiadomości

Małopolscy Terytorialsi podsumowali 2023 rok

Rok 2023 był pełen wyzwań dla Małopolskich Terytorialsów. W tym trudnym czasie żołnierze 11 MBOT podejmowali działania w ramach operacji na granicy południowej i wschodniej Państwa. Brygada realizowała szkolenia rotacyjne, powołania na szkolenia podstawowe i wyrównawcze, prowadziła kursy i szkolenia, brała udział w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Rośniemy w siłę! 
W 2023 roku Brygada zrealizowała 6 powołań na szkolenie podstawowe (16 dni) i 6 powołań na szkolenie wyrównawcze (8 dni). Z każdym powołaniem 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej biła własne rekordy – najwięcej ochotników zostało powołanych w grudniu (210 osób). Obecnie Małopolska Brygada liczy ponad 2 000 żołnierzy.

Pomagamy! 
W 2023 roku 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej kontynuowała realizację zadań między innymi w pomocy lokalnym społecznościom z rejonów przygranicznych, a także wsparcie Straży Granicznej w realizacji zadań z zakresu ochrony granicy państwowej przed zagrożeniami o charakterze hybrydowym. Wraz z początkiem wojny w Ukrainie, Brygada rozpoczęła realizację operacji podczas której żołnierze byli zaangażowani we wsparcie dla wojewodów, samorządów oraz instytucji odpowiedzialnych za pomoc uchodźcom z Ukrainy, służyli w systemie zmianowym przez 24 godziny na dobę.

Szkolimy się! 
W minionym roku Małopolscy Terytorialsi uczestniczyli w różnego rodzaju kursach i szkoleniach z zakresu ratownictwa medycznego, pożarowego i wodnego, SERE B, a także zawodach.  W październiku reprezentacja 11 MBOT wzięła udział w zawodach użyteczno-bojowych w m. Táborfalva, zdobywając w nich III miejsce. W zawodach pływackich w Zegrzu żołnierze zajęli I miejsce w konkurencji na 50 i na 100 metrów stylem grzbietowym.

Współpracujemy! 
Rok 2023 był bardzo owocny jeśli chodzi o  współpracę i szereg porozumień o współdziałaniu, Brygada kontynuowała współpracę z Państwową Strażą Pożarną, Komendą Wojewódzką Policji, Karpackim Oddziałem Straży Granicznej, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica i  Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha. 11 MBOT także nawiązała współpracę z 2 Pułkiem Obrony Terytorialnej, który jest węgierskim odpowiednikiem WOT, Polską Grupą Energetyczną Dystrybucja oraz zawarła umowę na budowę kompleksu ćwiczeniowo-szkoleniowego na potrzeby 114 blp w Limanowej. Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju Brygady było działanie Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej z psami, docelowo grupa ma na celu wsparcie odpowiednich służb w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych i wyznaczaniu terenu do przeszukania.

Na początek 2024 roku 11 MBOT przygotowała kolejną edycję projektu „Ferie z 11 MBOT”, które rozpoczną się 10 lutego a zakończą 25 lutego uroczystą przysięgą wojskową.

Aby dołączyć do szeregów 11 Małopolskiej Brygady OT, wystarczy skontaktować się z rekruterem za pośrednictwem strony: https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/ lub odwiedzić najbliższe Wojskowe Centrum Rekrutacji (WCR).

kpr. Piotr Białoń

Zespół Prasowy 11 MBOT

Galeria zdjęć

Podobne artykuły

Back to top button