ADV
FelietonyPowiat BocheńskiWiadomości
Trending

Marek Bzdek: Trzeba mieć plan i odważnie go realizować

Ma pan za sobą prawie 10 lat urzędowania. Co najbardziej ekscytuje, daje satysfakcję w codziennej pracy?

Odpowiedź jest krótka – sukces. Pamiętam Gminę Bochnia z 2014 r., kiedy zaczynałem pracę na stanowisku wójta. Ta gmina zawsze była piękna, malownicza, przyjazna, miała ogromny potencjał, ale miała też wiele niezaspokojonych potrzeb. Budynki szkół, świetlic czy ośrodków zdrowia były w opłakanym stanie, brakowało placów zabaw, boisk i hali sportowej, drogi gminne i powiatowe były w fatalnym stanie, brakowało strefy gospodarczej z prawdziwego zdarzenia. Dzisiaj, odwiedzając poszczególne miejscowości doznaję uczucia satysfakcji, widząc jak bardzo zmienił się ten kawałek świata, który mam przywilej i obowiązek tworzyć. Jak zawsze podkreślam, zdaję sobie sprawę, jak wiele zostało jeszcze do zrobienia – i zawsze będzie, bo żyjemy, jest nas coraz więcej i nasze potrzeby wraz z rozwojem, biegiem czasu i wydarzeń zmieniają się. Jednak to, co zdołaliśmy wypracować w tak krótkim czasie, mówię tu bez fałszywej skromności, może dać powód do poczucia, iż powierzone nam zadania wykonujemy sumiennie. Gmina Bochnia stała się rozpoznawalną, dobrze kojarzoną marką. Najważniejsze jednak, iż ten sukces ukierunkowany jest na mieszkańców. Podnosząca się jakość życia w Naszej gminie daje ogromną satysfakcję. 

Czy uważa Pan, że lata 2019-2023 były udane dla gminy?

Musze przyznać, że te kilka lat bardzo szybko minęło, ale zdecydowanie był to czas wielkich wyzwań. I choć nie zawsze było łatwo, uważam, że to był dobry czas. Przede wszystkim udało się stworzyć zespół ludzi, z którymi można pracować na rzecz gminy i jej mieszkańców. W ostatnich latach powstały nowe budynki przedszkoli, wspaniała hala sportowa, zielone siłownie, boiska sportowe, place zabaw, drogi, a także zrealizowaliśmy wiele inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych. Inwestujemy również w odnawialne źródła energii  czy nowoczesne autobusy. Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez doposażanie ochotniczych straży pożarnych w nowoczesny sprzęt i samochody.  Udało nam się, przez te kilka lat, zrealizować wiele zadań i projektów dla Gminy Bochnia. W latach 2019 – 2023 prawie 108 mln zł w budżecie stanowiły wydatki inwestycyjne. Razem też organizowaliśmy Święto Gminy Bochnia, Dożynki Gminne, Dzień Dziecka, Bal Seniora oraz Gminny Dzień Kobiet. Tego wszystkiego nie udałoby się osiągnąć bez moich współpracowników w Urzędzie i w Radzie Gminy, bez Sołtysów, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych i wielu zaangażowanych mieszkańców. Mając powyższe na uwadze, śmiało mogę powiedzieć, że to był udany czas.

Na ostatniej sesji absolutoryjnej Rada Gminy jednomyślnie udzieliła Panu  absolutorium. W czym tkwi sekret dobrej współpracy z Radą?

Uważam, że na pierwszym miejscu zawsze ma być mieszkaniec i jego dobro. Osoby zasiadające w radzie gminy muszą pamiętać, że przede wszystkim powinny działać na rzecz mieszkańców, dzięki którym piastują tę funkcję. Sesja rady gminy, to nie show, nie ma tam miejsca na awantury, wygłupy czy poniżanie innych. Na szczęście, obecnie już nikt nie zakłóca pracy rady i podczas sesji wszyscy obecni odnoszą się do siebie z szacunkiem i kulturą. Oczywiście nieraz dochodzi do wymiany zdań, ale merytorycznej i konstruktywnej, a nie na zasadzie „nie bo nie”. I nie chodzi o to, kto głośniej mówi, czy wykrzykuje swoje zdanie  w mediach, a o to, gdzie leży szeroko pojęty interes społeczny. Widziany nie w perspektywie chwili, a lat, które biegną szybciej niż byśmy chcieli. Trzeba mieć wizję i odważnie oraz skutecznie ją realizować.

Czy Gmina Bochnia zabiega o inwestorów? Dlaczego warto inwestować w Gminie Bochnia?

Gmina Bochnia posiada korzystne położenie komunikacyjne, co jest jej wielkim atutem. Wyzwaniem było stworzenie korzystnych warunków dla inwestorów. Dzięki unijnemu dofinansowaniu udało nam się stworzyć Gminną Strefę Aktywności Gospodarczej w Gorzkowie. Niektórzy głośno krytykowali ten pomysł, a dzisiaj mogę powiedzieć, że wszystkie działki inwestycyjne w tej strefie znalazły już nabywców, a do budżetu gminy spływają z tego tytułu podatki. Podmokły teren, na którym rosły samosiejki, został przez nas przygotowany pod inwestycje poprzez budowę dróg wewnątrz strefy, budowę sieci sanitarnej i wodociągowej, oświetlenie i odwodnienie terenu. Jesteśmy również otwarci, by pomagać naszym inwestorom przy załatwianiu formalności prawno-administracyjnych.

W Gminie Bochnia od kilku lat funkcjonuje fundusz sołecki, a w tym roku został wprowadzony Szkolny Budżet Obywatelski.

Fundusz sołecki został wprowadzony w 2019 r. i od początku cieszył się dużą popularnością. Przypomnę, że są to środki wyodrębnione w budżecie gminy, o przeznaczeniu których  decydują mieszkańcy danego sołectwa głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Przez te pięć lat mieszkańcy zdecydowali samodzielnie o wydatkowaniu łącznie 6 mln zł. Dzięki tym środkom w sołectwach zrealizowano wiele ciekawych projektów. Powodzenie, jakim cieszy się fundusz sołecki, zainspirowało nas do utworzenia Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Każda szkoła podstawowa z terenu gminy otrzymała dodatkowe 2 tysiące zł – o ich przeznaczeniu zdecydowali uczniowie. Wiem, że ten pomysł został przyjęty przez uczniów z dużym entuzjazmem – w każdej szkole zgłosili oni kilka/kilkanaście pomysłów na wydatkowanie tej kwoty. SBO jest ponadto narzędziem edukacji obywatelskiej, daje uczniom szansę na określenie swoich potrzeb i problemów oraz przedstawienie konkretnych rozwiązań, które będą służyć całej społeczności szkolnej.

W samorządzie oprócz spraw urzędowych ważny jest również kontakt z mieszkańcami.

Mieszkańcy Gminy Bochnia w ostatnich latach zostali bardzo zaktywizowani. Na terenie gminy działa obecnie wiele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Jak Gmina wspiera te podmioty? 

Uważam, że spotkania z mieszkańcami są istotnym elementem w rozwiązywaniu różnych problemów. Nie da się przyjść, usiąść za biurkiem i zarządzać urzędem zapominając o mieszkańcach. Pełniąc funkcję wójta Gminy Bochnia od prawie 10 lat wsłuchuję się w bieżące sprawy mieszkańców. Uważam, że rozmowy, dyskusje oraz wzajemny szacunek stanowią najlepszą drogę do wspólnego rozwiązywania problemów.

Mam świadomość jak dużą rolę – w organizmie jakim jest samorząd – odgrywają tego typu organizacje i stowarzyszenia. Co roku, staramy się wspierać wszystkie podmioty, które realizują działania na rzecz naszych mieszkańców. Ta pomoc przybiera kilka form: finansową, udostępnienie i stworzenie bazy lokalowej, ale też dobre słowo, zachęta i wsparcie mobilizujące do dalszej działalności. Ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe oraz kluby seniora –  to dzisiaj centra aktywności mieszkańców.

W ostatnich latach udało się zmobilizować 12 jednostek OSP do utworzenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, powstało też 11 Kół Gospodyń Wiejskich. Za spory sukces uważam utworzenie 3 klubów seniora – jestem zachwycony tym , jak funkcjonują i z przyjemnością uczestniczę w organizowanych tam wydarzeniach. Dzięki zmodernizowaniu bazy sportowej na terenie Gminy – w wielu miejscowościach zostały utworzone drużyny trampkarzy, które angażują młodzież do aktywności fizycznej i kształtują pozytywne cechy charakteru i osobowości.

W najbliższym czasie planujemy utworzenie trzech kolejnych klubów seniora w Cerekwi, Stanisławicach i Chełmie.

Czy w tym roku odbędzie się Święto Gminy Bochnia? 

 Święto Gminy Bochnia to nie tylko koncerty znanych wokalistów, ale przede wszystkim, okazja do integracji mieszkańców i wspólnego spędzania czasu. Dzisiaj nawet najmniejsze samorządy,  z kilkukrotnie mniejszym budżetem, organizują podobne wydarzenia. Przez te dwa dni trwania Święta Gminy przez Słomkę przewija się kilkadziesiąt tysięcy ludzi – te liczby mówią same za siebie. Mieszkańcy sami zgłaszają potrzebę organizacji tego typu wydarzeń – mogę śmiało powiedzieć, że takie jest oczekiwanie społeczne.

Jakie wyzwania stoją przed gminą w kolejnych latach?

Samorząd to niekończąca się opowieść i zawsze jest coś do zrobienia.

Dzięki wsparciom środków zewnętrznych w tym roku przeznaczymy aż 80 mln zł na inwestycje w Naszej Gminie. Będą to m.in. zadania: wodno-kanalizacyjne, modernizacja dróg – na którą w budżecie mamy zarezerwowanych około 16 mln zł, ukończenie budowy sali gimnastycznej w Brzeźnicy. Rozpoczęła się właśnie termomodernizacja budynku basenu w Proszówkach. Trwa postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy do modernizacji obiektów zabytkowych w Naszej Gminie tj. kładek wiszących, Galerii Chełm oraz budynku ośrodka zdrowia w Proszówkach. Trwa budowa chodnika łączącego Cikowice i Stanisławice. W kwietniu zakończy się modernizacja WDL w Łapczycy. Na lipiec jest zaplanowany odbiór remizy dla OSP Proszówki. W tym roku również zakończy się budowa budynku wielofunkcyjnego w Baczkowie. Powstaną też dwa boiska wielofunkcyjne ze sztuczną trawą. Te wymienione inwestycje planujemy zrealizować jeszcze w tym roku.

W perspektywie kolejnych lat, planuję modernizację i rozbudowę kolejnych budynków komunalnych tj. remiz i WDL, modernizację oczyszczalni ścieków w Siedlcu i Łapczycy,  przebudowę najstarszych odcinków niewydolnej już sieci wodociągowej, wymianę hydrantów przeciwpożarowych oraz przystanków autobusowych. Dalej chciałbym inwestować w infrastrukturę sportową – moim marzeniem jest wybudowanie boiska o rozmiarach pełnowymiarowych pod pneumatycznym dachem.

W kolejnej kadencji planuję budowę stacji uzdatniania wody – byłaby to strategiczna inwestycja w Naszej Gminie. Z roku na rok zwiększa się zużycie wody w gospodarstwach domowych, a taka inwestycja w znacznym stopniu pozwoli na zaspokojenie potrzeb Mieszkańców.

Wiem, że koszt realizacji tych przedsięwzięć będzie bardzo duży, ale pozyskiwanie środków zewnętrznych otwiera wiele możliwości. Życzyłbym sobie, aby nie zmniejszały się one w kolejnych latach. Faktem jest, że na naszych oczach Polska zmienia swoje oblicze, cieszę się, że udział w tym ma także Nasza Gmina Bochnia.

IB

Podobne artykuły

Back to top button