ADV
Wiadomości

Prezentacja kandydatek i kandydatów partii Razem do sejmiku woj. małopolskiego / zdjęcia

– Sejmik województwa małopolskiego potrzebuje zmiany! – mówiła posłanka partii Razem, Daria Gosek-Popiołek, w trakcie konferencji prasowej prezentującej kandydatki i kandydatów partii Razem kandydujących do sejmiku województwa małopolskiego z listy KKW Lewica.

– Wybory do sejmiku są niezwykle ważne, mamy szansę przewietrzyć instytucję zarządzającą całym województwem. Do tej pory zasiadały w nim osoby, które twierdziły, że smog hartuje dzieci lub że należy cenzurować artystów. Blokowały wszelkie progresywne zmiany w zakresie ochrony środowiska i nie pochylały się nad tymi sprawami, które są istotne dla mieszkańców Małopolski – wskazywała Gosek-Popiołek. Przedstawiając osoby kandydujące podkreślała, że są to osoby młode i zaangażowane, które doskonale rozumieją wyzwania współczesnego świata i będą walczyć o najważniejsze dla mieszkańców regionu
sprawy.

Posłanka zaprezentowała sześcioro z 12 kandydatek i kandydatów Razem do małopolskiego sejmiku, którzy opowiedzieli o sobie i przedstawili sprawy, o które będą walczyć jako radni i radne:

– Magdalena Terefenko, miejsce nr. 3 w okręgu 2. (powiaty proszowicki, krakowski, wielicki), absolwentka studiów nad Koreą oraz studentka politologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UJ, podkreślała, że jako osoba pochodząca z małej miejscowości rozumie, jak bardzo ważne jest postawienie również na rozwój mniejszych ośrodków i wsparcie osób o niskich dochodach, tak by jak najskuteczniej zniwelować występujące formy dyskryminacji.

– Michał Kosno, miejsce nr 8 w okręgu 2. (powiaty proszowicki, krakowski, wielicki), studiujący politologię na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych, dokąd dojeżdża z podkrakowskich Węgrzc, zadeklarował gotowość do budowania nowoczesnej Małopolski poprzez rozwój komunikacji, w tym lokalnych autobusów i regionalnej kolei, oraz zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych.

– Kacper Kościółek, miejsce nr 5 w okręgu 4. (powiaty wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski, tatrzański), pracujący na co dzień z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, jako radny również chciałby skupić się na problemach tej grupy. Wskazywał, że w województwie – szczególnie poza największymi miastami – wciąż brakuje ośrodków, w których uczyć się mogą dzieci ze specjalnymi potrzebami, a zasiadający w sejmiku radni nie pochylali się nad potrzebami osób z niepełnosprawnościami.

– Maciej Kolarski, miejsce nr 6 w okręgu 6. (limanowski, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz), specjalista branży automotive, za najważniejszą dla regionu kwestię uznaje rewolucję komunikacyjną, która nastąpi dzięki modernizacji linii kolejowej między Limanową a Nowym Sączem. – To od Sejmiku najbliższej kadencji będzie zależało jak będą wyglądały połączenia kolejowe oraz autobusowe w tej części województwa, a tylko Lewica która rozumie jak istotne jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, może dać gwarancję dobrego skomunikowania regionu z resztą Małopolski oraz zapewnienia że nowe połączenia będą również służyć mieszkańcom poruszającym się między miejscowościami na południu Małopolski – wskazywał kandydat.

– Agata Chachurska, miejsce nr 6 w okręgu 3 (Kraków), specjalistka HR i prezeska największej wspólnoty mieszkaniowej w Krakowie swój start w wyborach do sejmiku motywowała: – Uważam, że w polityce, na każdym jej szczeblu, wciąż brakuje kobiet, ale też świeżego spojrzenia i innego podejścia młodszego pokolenia. W sejmiku zamierza skupiać się na problemach ochrony zdrowia oraz zagwarantowaniem godnych warunków pracy i płac we wszystkich instytucjach podległych województwu.

– Ewa Sładek, miejsce nr 10 w okręgu 3 (Kraków), krakowianka, feministka i aktywistka proaborcyjna, zaangażowana w krakowski Strajk Kobiet oraz współorganizatorka Krakowskiej Manify, podkreślała, że mieszkanki i mieszkańcy woj. małopolskiego zasługują na radnych i radne województwa, którzy w swojej pracy zajmą się sprawami ważnymi dla mieszkańców regionu. Wśród nich wskazywała szczególnie na wykluczenie transportowe, zagwarantowanie przestrzegania standardów opieki okołoporodowej, jak i obowiązującego prawa w zakresie możliwości przerywania ciąży w szpitalach wojewódzkich.

Młodzi kandydaci idą po zmianę!

Nasze kandydatki i kandydaci to ludzie młodzi, którzy idą do polityki samorządowej po to, by poprawiać jakość życia i pilnować standardów. Przez następne tygodnie będziemy opowiadać o tych wszystkich zmianach, które chcielibyśmy w Małopolsce wprowadzić i mam nadzieję, że 7 kwietnia dowiemy się o tym, że sejmik się zmienił i że zamiast smutnych panów w garniturach są tam młode, energiczne, mądre osoby, które wiedzą, co i jak zmienić – podsumowała posłanka Gosek-Popiołek.

Pełna lista kandydatek i kandydatów partii Razem do sejmiku woj. małopolskiego:
● Okręg I (olkuski, chrzanowski, oświęcimski, miechowski):
○ Justyna Smagała, m. 4
○ Norbert Wędzicha, m. 6
● Okręg II (proszowicki, krakowski, wielicki):
○ Magdalena Terefenko, m. 3
○ Michał Kosno, m. 8
● Okręg III (Kraków):
○ Agata Chachurska, m. 6
○ Ewa Sładek, m. 10
● Okręg IV (wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski, tatrzański):
○ Iga Czepczyńska-Włodarczyk, m. 2
○ Kacper Kościółek, m. 5
○ Konrad Krupa, m. 9
● Okręg V (bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów):
○ Jacek Kolak, m. 4
● Okręg VI (limanowski, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz)
○ Kacper Fiłon, m. 4
○ Maciej Kolarski, m 6

IB

Podobne artykuły

Back to top button