ADV
WiadomościWideo
Trending

Mokrzyska / Uroczystości patriotyczne i piknik wojskowy z czołgiem / 8 sierpnia 2021 r.

W niedzielę 8 sierpnia 2021 r. w Mokrzyskach – rodzinnej miejscowości pułkownika Józefa Koczwary – przy pięknej, słonecznej pogodzie odbyły się uroczyste obchody z okazji 10 rocznicy nadania patrona 1 Batalionu Czołgów. Uroczystości były nie tylko podniosłą uroczystością patriotyczną, ale też wspaniałym piknikiem z wieloma atrakcjami. Największą jego atrakcją był oczywiście czołg-T-72M1, będący na wyposażeniu czołgistów z Żurawicy.

Żurawicki batalion na mocy decyzji nr 235/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2011 roku, dzień 11 maja ustanowiony został świętem 1 Batalionu Czołgów oraz na mocy tej samej decyzji przyjął imię pułkownika Józefa KOCZWARY. Jubileusz nadania imienia jest bardzo ważnym wydarzeniem dla każdego żołnierza oraz pracownika 1 Batalionu Czołgów.

W roku bieżącym batalion obchodzi również 25-lecie utworzenia. W uroczystych obchodach udział wzięli m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, sympatycy 1 Batalionu Czołgów oraz przedstawiciel rodziny patrona.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mokrzyskach, w intencji żołnierzy i pracowników 1 Batalionu Czołgów. Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przewodniczył ks. ppor. Marcin Krępa, kapelan WOT. Razem z nim koncelebrowali dziekan dekanatu Szczepanów  ks. prał. Władysław Pasiut i ks. proboszcz Stanisław Tokarski.

Następnie na stadionie sportowym przeprowadzono uroczysty apel, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, rozpoczęty złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości. Po podniesieniu flagi na maszt przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa odśpiewano Hymn Państwowy.

– W tym roku chcieliśmy w szczególny sposób upamiętnić 10. rocznicę nadania imienia pułkownika Koczwary naszemu batalionowi. Odwiedziliśmy Mokrzyskę w rocznicę urodzin patrona, Szczepanów w rocznicę jego śmierci.

W Brzesku zorganizowaliśmy koncert Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, a dzisiaj podczas Mszy św., apelu i pikniku, świętujemy 10 lat owocnej współpracy – mówił obecny dowódca I Batalionu Czołgów im. płk. Józefa Koczwary płk. Rafał Kluz.

W dalszej części odczytano Rozkazy Okolicznościowe i wręczono wyróżnienia.

– Osoba Pułkownika Józefa Koczwary jest autorytetem dla całej społeczności Mokrzyskiej jak i Żurawickiej. Przyczynia się do zwiększenia świadomości patriotycznej i tożsamości regionalnej. Przypomina o wartościach i korzeniach, z jakich wyrośliśmy. Swoją postawą udowodnił jak bardzo Kochał Ojczyznę. Życiorys pułkownika jest wszystkim doskonale znany, jednak należy wspomnieć, że dla Józefa Koczwary najważniejsza była Ojczyzna, nasza wolna i niepodległa Polska. Walczył On o tą wolność i niepodległość. Dziś jesteśmy Mu za to bardzo wdzięczni.

Wdzięczni jesteśmy również mu za to, że to właśnie jego osoba sprawiła, że mogliśmy się poznać z 1 Batalionem Czołgów i ze społecznością Żurawicką. 10 lat temu zaczęła się przyjaźń i wspaniała współpraca pomiędzy nami.
Dziś chciałabym bardzo podziękować wszystkim Dowódcom ,których miałam przyjemność poznać i z nimi współpracować- począwszy od generała Rafała Kowalika, płk Wiesława Szczepankiewicza po obecnego Pana płk Rafała Kluza, dziękuję za wszystko to, co robicie dla naszej społeczności, za dbanie o tą współpracę, za coroczne uświetnianie naszych uroczystości swoją obecnością.

Szczególne podziękowania należą się Panu Dowódcy płk Rafałowi Kluzowi za to, że tak pięknie kultywuje pamięć o pułkowniku. To właśnie m. in. dzięki niemu, jego staraniom 1 Batalion ma takiego patrona a dziś wspominamy ten piękny dzień i to wielkie wydarzenie obchodząc Jubileusz dziesięciolecia. Dziękuję za to pielęgnowanie pamięci o Pułkowniku- za zamawiane msze święte z okazji urodzin i śmierci pułkownika, za organizowanie konkursów międzyszkolnych z wiedzy o życiu pułkownika, za kwiaty i znicze, które przywozicie zawsze jak tutaj jesteście. Dziękuję za to wszystko! – mówiła Ewa Chmielarz Żwawa w imieniu rodziny pułkownika Józefa Koczwary.

Uroczysty apel zakończył się odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defiladą pododdziałów. Jubileusz uświetnił koncert pieśni marszowych w wykonaniu wspomnianej orkiestry wojskowej, pokazem musztry paradnej z bronią w wykonaniu Pododdziału Reprezentacyjnego Musztry Paradnej z bronią z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV z Rzeszowa oraz koncertu zespołu artystycznego 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich.

W ramach obchodów odbył się również pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu pancerniaków z Żurawicy. Specjalnie przywieziony na tą uroczystość sprzęt i wyposażenie wojskowe cieszył się olbrzymim zainteresowaniem ze strony widzów w różnym wieku. Była to okazja do zapoznania się z tym co aktualnie znajduje się na wyposażeniu jednostek Wojska Polskiego. Żołnierze chętnie udzielali odpowiedzi na pytania nurtujące oglądających sprzęt.

Dzięki wsparciu sponsorów udało się zapewnić także szereg bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych – animatorów, zjeżdżalnię, malowanie twarzy i watę cukrową.

Organizatorami niedzielnych uroczystości byli: dowództwo 1. batalionu czołgów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, rodzina pułkownika Józefa Koczwary, Ewa Chmielarz-Żwawa – radna Rady Miejskiej w Brzesku oraz sołectwo wsi Mokrzyska.

Podziękowania

W imieniu całej społeczności, a przede wszystkim rodziny patrona Ewa Chmielarz- Żwawa złożyła najserdeczniej podziękować wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom, które przyczyniły się do uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością oraz wsparciem organizacyjnym.

– Dziękuję Czcigodnym Kapłanom za koncelebrę mszy świętej i modlitwę w intencji wszystkich żołnierzy i ich rodzin.

Dziękuję pocztom sztandarowym ze szkoły Podstawowej w Mokrzyskach oraz Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec”, delegacji hufca Związku Harcerstwa Polskiego ze szczepu im. Bohaterów Września oraz drużynie harcerskiej „Leśna dziatwa” z Mokrzysk,

Panu Sołtysowi Kamilowi Trąbie, za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości.

Dziękuję Panom ochotnikom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzyskach.

Szczególne podziękowania kieruję do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego. Wasza pomoc i praca są nieocenione. Jak zawsze można na Was liczyć!

Dziękuję wszystkim sponsorom:
Pani Dorocie Kazek
Panu Edwardowi Milewskiemu
Panu Markowi Więckowskiemu
Pani Justynie Wójtowicz-Woda
Panu Kamilowi Trąbie
Panu Stanisławowi Pacurze
Panu Sławomirowi Paterowi
Panu Adamowi Szubie
Panu Ignacemu Lisowi
Rafałowi Żwawie
Firmie Anapol Piotra Pacury oraz Firmie Edyty i Jacka Glonków
Starostwu Powiatowemu oraz Gminie Brzesko

Dziękuję wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tej uroczystości.

Na koniec chciałabym najserdeczniej podziękować Panu Dowódcy Rafałowi Kluzowi i wszystkim żołnierzom, którzy poświęcili swój cenny czas kosztem swoich rodzin i przyjechali do nas, aby uświetnić tą naszą uroczystość. Dziękuję orkiestrze wojskowej z Rzeszowa na czele z Tambur majorem Panem Adrianem Sadowskim, pododdziałowi reprezentacyjnemu musztry paradnej z bronią z Liceum Ogólnokształcącego nr 14 w Rzeszowie oraz Zespołowi z Klubu 5 bsp z Przemyśla – mówiła Ewa Chmielarz-Żwawa.

IB / 1 batalion czołgów w Żurawicy / Tarnowski Gość Niedzielny

foto: Bogusław Hajduk

Zdjęcia

VIDEO

 

Podobne artykuły

Back to top button