ADV
Materiały sponsorowaneWiadomości

Na przekór koronawirusowi

„Kwartet na Przedgórzu” ogłasza kolejne nabory

We wrześniu, po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej obostrzeniami epidemiologicznymi, Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu” przeprowadziła kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy z programu LEADER. Z refundacji na realizację swoich projektów skorzystali kolejni przedsiębiorcy oraz podmioty działające w sferze kultury. Na przełomie grudnia i stycznia będzie kolejna okazja na pozyskanie środków m.in. dla rozwijających swoje firmy.

W ogłoszonych naborach wniosków w terminie 29 grudnia – 20 stycznia będzie też możliwość pozyskania dofinansowania na projekty promujące Przedgórze oraz mające na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. To już jedne z ostatnich okazji, by w bieżącym okresie programowania skorzystać z pomocy środków unijnych, rozdzielanych za pośrednictwem „Kwartetu”, który obejmuje swym działaniem mieszkańców czterech gmin: Brzesko, Borzęcin, Dębno i Radłów.

Dla przedsiębiorców

Wrześniowy nabór nie wyczerpał limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie rozwoju firm. Do otrzymania pomocy wybrano tylko dwa wnioski. Niewątpliwie powodem są z pewnością trudności w sektorze gospodarczym spowodowane lockdownem w związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju. Dla przedsiębiorców, którzy nie zdecydowali się złożyć wniosku we wrześniu, a są zdeterminowani rozwijać swoje firmy, planowany jest właśnie ten nabór, którego termin mija 20 stycznia 2021 roku. Do rozdziału będzie ponad 1,1 mln zł, co przy ustaleniu przez LGD maksymalnej wysokości pomocy na poziomie ok. 110 tys. zł na jeden projekt, do finansowania może być wybranych co najmniej 10 wnioskodawców.

Należy przypomnieć, że dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej jest udzielane w formie refundacji w wysokości do 50% wartości operacji oraz uwarunkowane utworzeniem jednego nowego miejsca pracy. Złożone wnioski wraz ze szczegółowym biznesplanem są weryfikowane przez Radę Stowarzyszenia w kontekście zgodności ich z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i punktowane w oparciu o lokalne kryteria wyboru. Punkty otrzymuje się m.in. za wyższy od minimalnego wkład własny w realizację projektu, innowacyjność, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku, a także rozwijanie działalności gospodarczej w zawodach określonych przez Stowarzyszenie jako deficytowe. Na liście tej znajdują się następujące profesje: ślusarz, elektryk, stolarz, hydraulik, betoniarz-zbrojarz, dekarz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, opiekun/asystent osób starszych, opiekun medyczny, hotelarz, kelner, informatyk, operator wózków widłowych, magazynier, spawacz, fizjoterapeuta/masażysta.

Po ocenie i wyborze wniosków do finansowania pełna dokumentacja z przeprowadzonych naborów przekazywana wraz z wnioskami do Departamentu Funduszy Europejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Po przeprowadzeniu merytorycznej weryfikacji wniosków, która trwa ok. 3-4 miesięcy, beneficjenci podpisują umowę i dopiero wówczas można przystąpić do realizacji operacji.

Promocja i lepsza infrastruktura

Oprócz naboru wniosków dla przedsiębiorców, „Kwartet” ogłasza konkursy z dwóch innych zakresów dla operacji promujących obszar Przedgórza oraz mających na celu rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Na „promocję” LGD przeznacza jeszcze ok. 105 tys. zł. Wydarzenia planowane w ramach działań projektowych powinny być realizowane w oparciu o tradycję, produkt lokalny i dziedzictwo regionu. Limit dostępnych środków pozwoli na realizację przynajmniej dwóch operacji.

Z kolei budżet w wysokości niespełna 80 tys. zł, który pochodzi z niewykorzystanej puli w poprzednich naborach, przeznaczony jest na tworzenie lub modernizację miejsc kultury, obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. To niewielka kwota, ale z pewnością wystarczająca na wykonanie drobnych modernizacji w istniejących już placówkach lub stworzenie małych, aczkolwiek niezbędnych w wielu miejscowościach, nowych obiektów w ramach tzw. małej infrastruktury przestrzennej.

Podobnie, jak w przypadku naboru na działania promocyjne, zakłada się, że dofinansowanie otrzyma przynajmniej dwóch wnioskodawców.

W obu naborach wysokość wsparcia udzielonego w formie refundacji kwalifikowanych kosztów operacji wynosi odpowiednio: dla jednostek sektora finansów publicznych 63,63%, dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą do 70%, dla organizacji pozarządowych do 80%, a w przypadku innych podmiotów do 70%. Wnioski mogą składać zarówno osoby fizyczne, stowarzyszenia, jak i jednostki sektora finansów publicznych.
Procedura oceny i wyboru oraz weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim jest identyczna jak w przypadku wniosków składanych przez przedsiębiorców. Beneficjenci powinni wziąć pod uwagę te wszystkie aspekty, których uwzględnienie pozwoli Radzie Stowarzyszenia ocenić je jak najwyżej. Kryteria oceny zakładają między innymi wysokość wkładu własnego w realizację projektu, innowacyjność, zasięg terytorialny operacji. Preferowane są projekty kultywujące lokalną tradycję czy też wpływające na ochronę cennych zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru Przedgórza oraz te, które zakładają organizację wydarzeń promujących region. Dodatkowe punkty podczas oceny wniosków w naborach na promocję obszaru i infrastrukturę można uzyskać włączając projekt w rozbudowę systemu EDU-INFO – portalu edukacyjno-informacyjnego prowadzonego przez „Kwartet na Przedgórzu”. Preferowane są też operacje realizowane na obszarach wiejskich w miejscowościach zamieszkiwanych przez mniej niż 5 tys. osób.

Granty, projekt współpracy, operacja własna

Rozpoczynające się nabory wniosków jeszcze w 2020 roku nie kończą jednak działań „Kwartetu”, związanych z wdrażaniem lokalnej strategii rozwoju. Już bowiem w pierwszym kwartale nowego roku planowane jest ogłoszenie naborów na realizację projektów grantowych z zakresu promowania obszaru Przedgórza (limit środków to 88 tys. zł, wartość pomocy na 1 zadanie to 8 tys. zł) oraz szczególnie dedykowanych placówkom oświatowym działań edukacyjnych (limit środków to 72 tys. zł, wartość pomocy na 1 zadanie – 6 tys. zł).
Warto ponadto dodać, że lokalna grupa działania, mająca swą siedzibę w Warysiu, oprócz rozdzielanej pomocy wśród podmiotów zewnętrznych, realizuje własne projekty oraz wraz z innymi partnerami projekty współpracy. W ramach projektu własnego „Kwartet” planuje zrealizować operację, polegającą na przeprowadzeniu na szeroką skalę kampanii ekologicznej. Natomiast projekty współpracy dotyczą działań związanych z tworzeniem tras do nordic walking, rozwojem turystyki rowerowej oraz promocją lokalnych produktów.

Choć wiadomo już, że najbliższe miesiące także upłyną pod znakiem zagrożenia epidemiologicznego, „Kwartet” robi wszystko, aby nabory i ocena wniosków przebiegały płynnie, a środki unijne zakontraktowane na dobiegający końca okres programowania były w pełni wykorzystane.


AS

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66
e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com; biuro@przedgorze.pl
www.kwartetnaprzedgorzu.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW na lata 2014-2020.

 

Podobne artykuły

Back to top button