ADV
EdukacjaWiadomości
Trending

Najlepsi uczniowie z Gminy Dębno nagrodzeni / zdjęcia

Co roku w sierpniu nadchodzi uroczysta chwila dla najzdolniejszych uczniów z terenu gminy Dębno, ponieważ jest to czas nagrodzenia ich za trud i wysiłek jaki włożyli w naukę. Tak stało się również i w tym roku, podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy Dębno Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Dębno Piotrem Maturą wręczali stypendia najlepszym uczniom za rok szkolny 2022/2023.

Galeria zdjęć <==

Nagrodzonych zostało 46 najzdolniejszych uczniów w gminie. Otrzymali oni stypendia w czterech kategoriach: za wysokie wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe. Podczas uroczystej Sesji odbyło się również wręczenie dwunastu aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Cieszy mnie fakt, że co roku grono najzdolniejszych uczniów się powiększa. Dziękuję wszystkim nauczycielom za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia, a także zaangażowanie w pracę i rozwój. Nieocenionym wsparciem w nauce są także rodzice, ich poświęcenie sprawia, że uczniowie Gminy Dębno są laureatami w wielu konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych – mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Po części uroczystej nastąpiła część robocza Sesji, której głównym celem było podjęcie przez radnych uchwał m.in. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości, a także udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Brzesku na finansowanie zadania polegającego na organizowaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym w 2023 roku oraz udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce Uszewskiej.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button