ADV
ReligiaWiadomości
Trending

Narodowe święto – modlitwa zamiast postu. Jest dyspensa biskupa tarnowskiego z okazji 11 listopada

Biskup tarnowski ks. Andrzej Jeż udzielił dyspensy 11 listopada wszystkim wiernym przebywającym w tym dniu na terenie diecezji.

Dekret w tej sprawie został podany do wiadomości wiernych Diecezji Tarnowskiej w ramach ogłoszeń duszpasterskich, w niedzielę 6 listopada 2022 r.

DEKRET
Tarnów, 04.11.2022.
w sprawie dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dnia 11 listopada 2022 r.

W bieżącym roku Narodowe święto Niepodległości przygoda w piątek, który to dzien zgodnie z obowiązującymi Przepisami Kościom, posiada charakter pokutny (por. kan. 1250 i 1251 KPK). Święto to jest obchodzone uroczyście oraz jest okazją do organizowania licznych spotkań patriotycznych i dlatego kierując się dobrem duchowym wiernych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom duszpasterzy, udzielam zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji Tamowskiej, dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości modlitwą w intencji pokoju na świecie.

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

diecezja.tarnow.pl

DEKRET

Podobne artykuły

Back to top button