ADV
Wiadomości
Trending

Niebezpieczna przesyłka w urzędach – ćwiczenia służb ratunkowych

Podczas segregacji poczty pracownik Starostwa Powiatowego w Brzesku ujawnia przesyłkę, z której wysypuje się biały proszek. Nieznana substancja powoduje podrażnienie dróg oddechowych i utratę przytomności u jednego z pracowników. Kilka godzin później w Urzędzie Gminy w Dębnie pracownik odkrywa niebezpieczną przesyłkę najprawdopodobniej zawierającą materiały wybuchowe. Do akcji wkraczają służby ratunkowe. Na szczęście to jedynie scenariusz ćwiczeń pod kryptonimem „Urząd-2023”, które odbyły się w Brzesku i Woli Dębińskiej. Ich celem było doskonalenie umiejętności współdziałania służb podczas rzeczywistych zagrożeń.

Ćwiczenia pod kryptonimem „Urząd – 2023” przeprowadzono dzisiaj, 17 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Brzesku i Urzędzie Gminy w Dębnie. Zgodnie z założeniami w godzinach porannych podczas segregacji poczty pracownik Starostwa Powiatowego ujawnia przesyłkę, z której wysypuje się biały proszek. Nieznana substancja powoduje podrażnienie dróg oddechowych i utratę przytomności jednego z pracowników. Wdrożona została procedura powiadamiania służb. Z uwagi na charakter zagrożenia do działań wkracza jednostka chemiczna Państwowej Straży Pożarnej. Następnie w południe pracownik Urzędu Gminy w Dębnie ujawnia niebezpieczną przesyłkę, wszystko wskazuje, że jest to ładunek wybuchowy. Trwa ewakuacja urzędu.

Podczas części teoretycznej omówione zostały zasady zachowania w przypadku ujawnienia niebezpiecznej przesyłki oraz zagadnienia związane z zagrożeniami biologicznymi i chemicznymi.  Na ćwiczeniach oprócz policjantów obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Brzesku, Urzędu Gminy w Dębnie, Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Dębińskiej i SP ZOZ.

Celem przeprowadzonych działań było usprawnienie praktycznych umiejętności związanych z rozwiązaniem sytuacji kryzysowej. Policjanci doskonalili umiejętności współdziałania z innymi służbami ratowniczymi. Była to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami ćwiczenia. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych działa stanowić będą cenny materiał dydaktyczny.

policja.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button