ADV
1
Wiadomości

Nowa strefa relaksu

Wiosną przyszłego roku na terenie przylegającym do RCK-B rozpocznie się budowa nowej, brukowanej alejki, której towarzyszyć będą atrakcyjne urządzenia służące mieszkańcom spędzającym tutaj wolny czas.

Urząd Miejski rozpoczął starania o pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych jeszcze w lutym tego roku, wkrótce po tym, jak LGD „Kwartet na Przedgórzu” ogłosiła nabór wniosków w ramach programu dotyczącego rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Czas oczekiwania na decyzję mocno się wydłużył, bo sytuację mocno skomplikowała epidemia, z powodu której LGD zmuszona była zawiesić działalność. Aby nie tracić czasu, burmistrz Tomasz Latocha zlecił sporządzenie kompletnego zapytania ofertowego, które po zawarciu umowy o dofinansowanie pozwoli wyłonić wykonawcę inwestycji. – można rozesłać do potencjalnych wykonawców. Prawdopodobieństwo otrzymania dotacji było spore już w maju, kiedy przedstawiciele „Kwartetu….” poinformowali burmistrza, iż wniosek uzyskał pozytywną rekomendację. Pozostało już tylko czekać na ostateczną decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego, co stało się faktem w październiku, kiedy to do Brzeska została przesłana umowa dotycząca dofinansowania tej inwestycji.

Nowa alejka z kostki brukowej z systemem pięciu zamgławiaczy zostanie wybudowana na zieleńcu znajdującym się pomiędzy budynkiem RCK-B, a alejką biegnącą równolegle do ulicy Uczestników Ruchu Oporu. Zamgławiacze zwane potocznie kurtynami wodnymi to urządzenia, które wytwarzając wodną mgiełkę będą stanowić ochłodę dla przechadzających się w tym miejscu spacerowiczów. Przy alejce staną też dwie nowoczesne ławki – jedna wyposażona w gniazda USB służące do ładowania mobilnych urządzeń, druga z integralnym stojakiem rowerowym. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 150 tysięcy złotych – gmina wyłoży na to zadanie z własnych środków blisko 100 tysięcy, a resztę stanowi pozyskane przez Urząd Miejski dofinansowanie. Jego wysokość to 51 tysięcy złotych – jest to maksymalna kwota, jaką przewidywał regulamin obowiązujący przy tym naborze. Warto podkreślić, że jednym z istotnych warunków otrzymania dotacji było posiadane doświadczenie w realizacji projektów z udziałem unijnych funduszy.

Będzie to już ostatni etap szeroko zakrojonych prac mających na celu poprawę wizerunku i funkcjonalności Ogródka Jordanowskiego (z przyległym do niego terenem) oraz rozbudowę jego infrastruktury. Już  w maju zostały zakupione i zamontowane nowe urządzenia oraz tzw. manipulacyjne  zabawki wyrabiające u dzieci refleks i poprawiające ich ogólną sprawność fizyczną – spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Urząd Miejski w całości pokrył związane z tym koszty, które wyniosły ponad 40 tysięcy złotych. Kolejną nowością był kompostownik, który stanowi zaczątek tzw. ścieżki edukacyjnej, promującej proekologiczne zachowania. Gromadzony tutaj kompost wykorzystywany jest do nawożenia miejskich terenów z uprawami ozdobnych roślin. W lecie zamontowano w Ogródku system wizyjnego monitoringu wyposażonego w kamery o wysokiej rozdzielczości, co znacznie wpłynęło na poprawę poczucia bezpieczeństwa przebywających tutaj osób. Jedna z kamer została umieszczona na frontowej ścianie RCK-B, a jej zadanie będzie kontrola mającej powstać alejki z całą towarzyszącą jej infrastrukturą. Już teraz Ogródek jest miejscem w pełni bezpiecznym pod każdym względem. Jeszcze na początku pierwszego ataku epidemii koronawirusa burmistrz Tomasz Latocha podpisał umowę ze specjalistyczną firmą odpowiedzialną za systematyczne odkażanie znajdujących się tutaj urządzeń.

Projekt   jest współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Podobne artykuły

Back to top button