Wiadomości

„Wspaniała Dwunastka” ukończyła kurs podoficerski „Sonda”

W sobotę 7 listopada 2020 r. w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (11 MBOT) zakończyła się I edycja Bazowego Kursu Podoficerskiego „SONDA” dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową.

12 szeregowych – żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową ukończyło „SONDĘ”, kurs na pierwszy stopień podoficerski – kaprala. „SONDA” to kurs skierowany głównie do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wymagające szkolenie trwało kilka miesięcy i składało się z zajęć praktycznych oraz teoretycznych. Bazowy Kurs Podoficerski w małopolskiej brygadzie rozpoczął się kwalifikacjami 29 sierpnia 2020 r. Kandydaci musieli spełnić kilka warunków: co najmniej rok w służbie, minimum średnie wykształcenie oraz pozytywną opinię przełożonych. Dodatkowe punkty kwalifikacyjne można było zdobyć za osiągnięcia w trakcie służby, wyższe wykształcenie lub aktywność społeczną.

Spośród 28 wniosków wstępną kwalifikację przeszło 16 kandydatów. Po kwalifikacjach odbyły się szkolenia e-learningowe, moduły stacjonarne i szkolenia weekendowe. Egzamin końcowy kursu składał się z testu sprawności fizycznej, testu wiedzy teoretycznej oraz egzaminu praktycznego. Ostatecznie wyselekcjonowano

12 najlepszych żołnierzy

– Podoficer ma być charyzmatycznym liderem, przywódcą. Osobą, która będzie podejmowała trudne, odpowiedzialne decyzje – mówi organizator szkolenia, Starszy Podoficer Dowództwa 11 MBOT st. chor. sztab. Artur ZIĘBA. – Podoficer musi umieć w sposób przemyślany i skoordynowany zachować się w sytuacjach kryzysowych, prowadzić ludzi do działania – dodaje.

Po zakończonych egzaminach Dowódca 11 MBOT płk Krzysztof GONCERZ pogratulował przyszłym podoficerom wytrwałości w szkoleniu oraz posiadanej wiedzy specjalistycznej. Kolejna edycja Bazowego Kursu Podoficerskiego Sonda w 11 MBOT planowana jest na początek września 2021 r.

„SONDA” to akronim nazwy Szkoła Niższych Dowódców. Jej początki sięgają 1944 roku, kiedy to w pierwszej połowie ówczesnego roku decyzją Komendy Głównej AK zlikwidowane zostały Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty, a w ich miejsce powstały Zastępcze Kursy Szkolenia Niższych Dowódców. Kursy te w końcowym okresie działalności Armii Krajowej były podstawowymi kursami szkoleniowymi obejmującymi poziom dowódców drużyn.

mjr Bartosz KUBAL
Oficer Prasowy
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast