ADV
Wiadomości
Trending

Nowe samochody strażackie dla Gmin Dębno, Brzesko, Gnojnik i Szczurowa

W środę 6 grudnia 2023 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyło się uroczyste przekazanie 47 samochodów dla jednostek OSP w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”, w którym wzięli udział marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron oraz radni województwa: Stanisław Bisztyga, Piotr Dziurdzia i Tomasz Urynowicz.

Wśród jednostek które otrzymały nowe samochody strażackie nie zabrakło jednostek z terenu Powiatu Brzeskiego.

Lista jednostek doposażonych w nowe samochody strażackie 

Gmina Brzesko – Wokowice

Gmina Dębno – OSP Perła

Gmina Gnojnik – OSP Biesiadki

Gmina Szczurowa – OSP Strzelce Wielkie

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej to ważny element systemu bezpieczeństwa publicznego Polski, w tym naszego regionu. Trudno sobie wyobrazić nasze życie, gdyby nie stała gotowość strażaków OSP do niesienia pomocy, kiedy pojawia się żywioł ognia, dochodzi do wypadków komunikacyjnych, katastrof, czy klęsk żywiołowych. Dlatego tak ważnym elementem aktywności samorządu województwa jest nieustanne wspieranie jednostek OSP poprzez zakup specjalistycznego sprzętu czy nowych samochodów.

Jak podkreślił marszałek Witold Kozłowski, codzienna praca, którą wykonują strażacy-ochotnicy obciążona jest dużym ryzykiem.

– Wspieramy maksymalnie wszystkie służby ratownicze w Małopolsce, z dużym akcentem właśnie na Ochotnicze Straże Pożarne. Podczas wizyt w remizach widzimy jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się wyposażenie w OSP. Mamy ogromną satysfakcję, że nasza praca ma sens – mówił marszałek.

Bez nowoczesnego sprzętu pokonanie kilkudziesięciu kilometrów wydłużałoby się o cenne minuty, często decydujące o ludzkim życiu czy mieniu. Nowe samochody służyć będą do prowadzenia akcji ratowniczych m.in.: poszukiwania i ratowania osób, usuwania skutków wypadków drogowych, powodzi, nawałnic, awaryjnego odblokowywania wejść, czy też gaszenia mniejszych pożarów.

Zakup pojazdów został współfinansowany w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.

Całkowity koszt tego projektu to ponad 13 milionów złotych, z czego 85%, czyli ponad 11 milionów, to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, 10%, czyli ponad milion złotych pochodzi z budżetu państwa, a pozostała kwota – około 650 tysięcy złotych – to wkład własny partnerów projektu.

Samochody na podwoziu Renault Master posiadają napęd 4×2, dopuszczalną masę całkowitą do 3 500 kg, ze zbiornikiem wody o pojemności min. 200 l, linią szybkiego natarcia o długości 50 m, wysokociśnieniowym agregatem wodno-pianowym, kabiną czterodrzwiową – jednomodułową, kontenerową, przystosowane do przewozu minimum 5 ratowników.

Pojazdy są wyposażone w dwusystemowy radiotelefon przewoźny z modułem GPS, dwusystemowy radiotelefon noszony, opryskiwacz ręczny 8 litrowy, pompę elektryczną, pilarkę łańcuchową do drewna oraz zestaw sorpcyjny.

Warto dodać, że ostatni zakup samochodów dla jednostek OSP prowadzony był w latach 2015-2017, gdzie w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” zakupiono dla 34 gmin samochody ratowniczo-gaśnicze typu średniego. Pozostałe wsparcie dla małopolskich strażaków prowadzone jest w formie dofinansowania do zakupu sprzętu oraz remontów remiz w ramach projektu „Małopolskie OSP 2023”.

blank

Podobne artykuły

One Comment

  1. Do Brzeska to muszą byc wyposazone w zimowki 23wieku bo odśnieżanie na poziomie 19 wieku . Czy leci z nami pilot? Burmistrz mieszka na karaibach w okresie zimowym ?

Back to top button