ADV
Wiadomości

Nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Przyborów

Druhny i Druhowie z OSP Przyborów mają powody do satysfakcji. To co przez lata było nieosiągalnym marzeniem, staje się faktem. Niebawem do jednostki trafi fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy marki Scania wraz z wyposażeniem.

Galeria zdjęć <==

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Gmina Borzęcin reprezentowana przez wójta Janusza Kwaśniaka oraz skarbnik Joannę Baczyńską podpisała umowę z firmą SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne z Bielska- Białej na realizację inwestycji pn. „Zakup i dostawa ciężkiego wozu strażackiego ratowniczo-gaśniczego z napędem niskoemisyjnym na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyborowie”. Koszt zakupu pojazdu zamyka się kwotą 2 milionów 184 tysięcy 972 złotych. Na realizację zadania Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 miliona 807 tysięcy 602 złotych. Termin wykonania zamówienia – dostawy wozu upływa na przełomie sierpnia i września 2024 roku.

W ramach zamówienia dostarczony zostanie fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy marki Scania. Jest to pojazd z napędem 4×4, z silnikiem o mocy 331 kW. Pojazd wyposażony będzie w zbiornik wody o pojemności 5000 litrów oraz układ wodno-pianowy składający się z zbiornika środków gaśniczych, autopompy, dozownika środka pianotwórczego, zwijadła szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego oraz systemu zraszania podwozia.

Dodatkowo pojazd posiadać będzie wyciągarkę o napędzie elektrycznym oraz pneumatycznie wysuwany, obrotowy maszt oświetleniowy z reflektorami LED. Na pojeździe zamontowane zostanie wyposażenie podręczne, tj. m.in.: zestaw do ratownictwa drogowego, kamera termowizyjna, aparat powietrzny, zestaw ratownictwa wysokościowego, agregat prądotwórczy.

– Zakup samochodu dla jednostki stał się możliwy dzięki profesjonalnie przygotowanemu wnioskowi do funduszu oraz wsparciu i rekomendacji Posła na Sejm RP Norberta Kaczmarczyka. Modelowa współpraca przyniosła oczekiwane efekty – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Ale to nie koniec dobrych informacji dla jednostki w Przyborowie. Dzięki wsparciu Wiceprzewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Wojciecha Skrucha Gmina Borzęcin otrzymała dofinansowanie z programu Małopolskie OSP na remont remizy i zakup nowego sprzętu pozyskując na ten cel maksymalne możliwe kwoty, określone programem, za co serdecznie w imieniu druhen i druhów dziękuję.

W uroczystym podpisaniu umowy, które odbyło się w remizie OSP w Przyborowie wzięli udział: Poseł na Sejm RP Norbert Kaczmarczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, Prokurent w firmie SZCZĘŚNIAK Sp. z o.o. Tomasz Króźlak, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Przewodniczący Rady Gminy Czesław Małek, Z-ca
Wójta  Tadeusz Żurek, Skarbnik Joanna Baczyńska, Inspetor ds. Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Marta Latocha, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Ciochoń, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Piotr Kania oraz Druhny i Druhowie z Sebastianem Ślósarzem, Prezesem Jednostki na czele.

Fot. Roman Kapuściński, Filip Czyż (GOK Borzęcin)

Borzecin.pl

Podobne artykuły

Back to top button