ADV
Wiadomości

Nowy samochód dla OSP Jadowniki

blank3 stycznia 2020 roku Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha uroczyście przekazał nowo zakupiony samochód pożarniczy marki Volvo strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach. W uroczystości wzięli udział Prezes dh Józef Mól, dh Zbigniew Serwatka, dh Michał Loranty, dh Wojciech Podleś oraz Komendant Gminny dh Krzysztof Rachwał i Prezes Zarządu Gminnego dh Marian Czarnik. Gościem była również Marta Malec – Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, która szczególnie przyczyniła się do zrealizowania planów zakupu samochodu.

Jesienią 2019 roku Gmina Brzesko złożyła wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości, będącego dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwanego Funduszem Sprawiedliwości. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminie przyznano dotację na zakup pojazdu marki Volvo FLD3C/FL. To średni samochód specjalny pożarniczy, którego koszt wyniósł 797 778,00 zł, z czego wkład własny Gminy stanowił zaledwie 1%, tj. 7 977,78 zł.

Jednostka OSP w Jadownikach jest  drugą najczęściej dysponowaną jednostką do zdarzeń z wszystkich OSP z terenu powiatu Brzeskiego i pierwszą w gminie Brzesko. Od 1995 roku czynnie funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Samochód będzie służył strażakom podczas działań ratowniczo – gaśniczych oraz pozwoli utrzymać  – tak, jak do tej pory – wysoką skuteczność Jednostki. Z pewnością poprawią się standardy pracy strażaków i wzrośnie poziom bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Brzesko.

brzesko.pl

blank

blank

blank

Podobne artykuły

Back to top button