ADV
Wiadomości
Trending

Nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bielcza

W środę, 28 lutego br. w bieleckim Budynku Wielofunkcyjnym (Remiza OSP) odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Zakup i dostawa średniego wozu strażackiego ratowniczo-gaśniczego z napędem niskoemisyjnym na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielczy”.

Wykonawcą zadania jest firma MOTO-TRUCK z Kielc. Wartość umowy to kwota 1 milion 826 tysięcy 550 złotych brutto. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 miliona 511 tysięcy 84 złotych. Termin wykonania zamówienia to 190 dni od dnia podpisania umowy. Nowy wóz strażacki spodziewany jest w jednostce najpóźniej początkiem września.

W ramach umowy dostarczony zostanie fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki MAN TGM 18.320. Jest to pojazd z napędem 4×4, napędzany silnikiem o mocy maksymalnej 320 KM. Wyposażony będzie m.in. w zbiornik wody o pojemności minimum 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 250 litrów, autopompę pożarniczą. Ponadto, w ramach układu wodno-pianowego, w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia zakończoną prądownicą wodno-pianową. Pojazd będzie posiadał maszt oświetleniowy pneumatyczny z lampami typu LED oraz wyciągarkę elektryczną. Na samochodzie zamontowane zostanie wyposażenie podręczne, tj. m.in.: zestaw elektronarzędzi, aparat powietrzny z maską i butlą kompozytową, defibrylator, agregat oddymiający, kurtyny wodne, agregat prądotwórczy.

Umowę ze strony zamawiającego – Gminy Borzęcin – podpisali: Janusz Kwaśniak wójt gminy Borzęcin oraz Joanna Baczyńska – skarbnik gminy, a ze strony wykonawcy Olga Chmiel – wiceprezes firmy MOTO-TRUCK. Egzemplarz dla zamawiającego został parafowany przez prezesa jednostki OSP Bielcza Roberta Łąpiesia.

W uroczystości ponadto wzięli udział: druhny i druhowie OSP Bielcza, Anna Choczyńska – sołtys wsi, a zarazem wiceprzewodnicząca Rady Gminy Borzęcin, Paweł Postawa – radny z miejscowości Bielcza, Marta Latocha – inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Borzęcin, Katarzyna Ciochoń – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Piotr Kania – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.


(tell)

Fot. Filip Czyż (GOK Borzęcin)

Podobne artykuły

Back to top button