ADV
Wiadomości
Trending

Ograniczenie odwiedzin w Szpitalu Powiatowym w Brzesku / 10 września 2021 r.

Z dniem 10 września 2021 r. SP ZOZ w Brzesku wprowadza ograniczenia w odwiedzinach pacjentów w oddziałach szpitalnych.

Odwiedziny będą możliwe wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:
1. Odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie w godzinach 13:00 – 14:00
2. Wejście do Oddziału nadzoruje pracownik szpitala
3. Ze względów epidemiologicznych, osoba odwiedzająca wypełnia Oświadczenie przy wejściu do oddziału
4. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do zachowania następujących zasad bezpieczeństwa:
– osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła),
– do pacjenta może wejść jednoczasowo jedna, pełnoletnia osoba odwiedzająca,
– przed wejściem/wyjściem do/z oddziału należy zdezynfekować ręce,
– na czas odwiedzin osoba odwiedzająca oraz pacjent muszą zakładać jednorazowe maseczki chirurgiczne,
– zachować dystans min. 1,5 m,
– artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
– czas trwania odwiedzin max. 15 min,
– osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego,
– ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent,
– pacjent nie może opuszczać oddziału,
– w sali chorych może przebywać jednoczasowo wyłącznie jedna osoba odwiedzająca,
– odwiedziny pacjentów poza ustalonymi wyżej zasadami są możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z ordynatorem/lekarzem dyżurnym.

– Mając na uwadze na dobro i bezpieczeństwo pacjentów szpitala, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń — mówi Monika Mikołajek-Burek rzecznik prasowy SP ZOZ w Brzesku.

SPZOZ Brzesko

Podobne artykuły

Back to top button