ADV
Wiadomości
Trending

OSP Jasień wypowiada umowę na dzierżawę remizy / 25 października 2021 r.

W poniedziałek 25 października 2021 r. zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu wypowiedział umowę użyczenia remizy w Jasieniu. Jako powód wypowiedzenia umowy strażacy podali ciągłe ataki i szykany jakie spotykają tamtejszą jednostkę w związku z administrowaniem obiektem. W tym samym dniu pismo wpłynęło na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Cała sprawa jest związana z tarciami jakie powoduje ograniczanie zdaniem części mieszkańców dostępu do budynku oraz braku możliwości prowadzenia w budynku m.in. świetlicy czy innej aktywności spoęłcznej.

– W związku z ciągłymi i nieustającymi szykanami oraz atakami, również personalnymi, pod adresem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu jak i jej członków, Zarząd OSP Jasień podjął trudną ale wydaję się jedynie słuszną decyzję.

Działając w imieniu Zarządu OSP Jasień, proszę o rozwiązanie umowy użyczenia nr OCKW.XVI.5540.40.2016 z dnia 2 sierpnia 2016r.

Mając na uwadze powyższe proszę o wyznaczenie dogodnego terminu na odbiór przedmiotu umowy – czytamy na profilu facebookowym OSP Jasień.

Umowa na administrowanie budynkiem remizy OSP Jasień została podpisana w 2016 r. przez ówczesnego burmistrza Brzeska. Nieprecyzyjne zapisy dosyć skromnej i ogólnej w swej treści umowy oraz długi okres wynajmu (aż na 24 lata!) budziły zdziwienie mieszkańców i radnych.

Czy nowe otwarcie spowodowane wycofaniem się strażaków z administrowania remizą pozwoli załagodzić konflikt jaki trwa w Jasieniu? Czas pokaże.

O problemach z dostępem do remizy i tarciach na linii OSP oraz część mieszkańców Jasienia pisaliśmy w materiale:

Remiza w Jasieniu nie dla mieszkańców <==


IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button