ADV
EdukacjaWiadomości

Patronat UG nad klasami językowymi LO w Brzesku

W dniu 18 sierpnia 2022 r. podpisano porozumienie o współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego a Powiatem Brzeskim. Uczelnię reprezentowała Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Filologicznego UG, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG, Powiat Brzeski Starosta Andrzej Potępa, Wicestarosta Maciej Podobiński i Członek Zarządu Jacek Frankowski.

Porozumienie określa zasady współpracy pomiędzy Wydziałem Filologicznym UG a Powiatem Brzeskim w zakresie wspierania edukacji młodzieży. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku zostali objęci patronatem Uniwersytetu Gdańskiego w ramach którego będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne z języka norweskiego przez kadrę akademicką lub studentów UG m.in. z Instytutu Skandynawistyki i Fennistyki. Młodzież weźmie udział w wybranych zajęciach: wykładach, forach dyskusyjnych, seminariach, warsztatach w formie stacjonarnej lub on-line. Istnieje także wsparcia ze strony Uczelni w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które mogłyby przyczynić się do rozwijania zainteresowań uczniów szkół oraz uczestnictwo w organizowanych corocznie Dniach Otwartych UG i Piknikach Naukowych.

W miesiącu wrześniu br. uczniowie klas językowych Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku spotkają się ze studentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego (skandynawistyka), a także będą mieli sposobność rozmowy on-line z Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Filologicznego UG.

OFERTA REKLAMOWA

IB

Fot. Alan Stocki/UG

blank

Podobne artykuły

Back to top button