ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Podpisano umowę na remont dróg gminnych

Burmistrz Wojnicza podpisał umowę na remont i modernizację dróg gminnych. Wartość zadania to 1 108 000,00 zł. Inwestycja otrzymała częściowe dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z budżetu województwa małopolskiego związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim podpisana została umowa z firmą ROAD SYSTEMS S.C., wyłonioną w drodze postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowej, poboczy na drogach gminnych Gminy Wojnicz”.

Umową zostało objęte wykonanie 5 zakresów prac dotyczących remontów nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Wojnicz, które łącznie zakładają modernizację 18 odcinków. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 1 108 000,00 zł.  Planowany termin zakończenia prac został ustalony na koniec sierpnia 2020 r.

W ramach realizacji zadania dwie drogi będą częściowo sfinansowane ze środków  zewnętrznych. Droga gminna w Biadolinach Radłowskich otrzymała dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast droga dojazdowa do pól Wojnicz – Podlesie otrzymała środki w wysokości blisko 80 tys. z budżetu województwa małopolskiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button